Kandidatai į Tarybas

Bandome nustatyti ar kandidatai į miestų ir rajonų tarybas pasiruošę ir supranta kokį darbą reiks dirbti.

Jūsų lytis?
Ar esate kandidatas 2019-03-03 savivaldybių tarybų rinkimuose?
Ar priklausote partijai ar judėjimui?
Kiek tarybos posėdžių stebėjote per paskutiniuosius metus?
Keliuose tarybos komitetų posėdžiuose dalyvavote per paskutiniuosius metus?
Su keliais tarybos posėdžių projektais esate susipažinęs / nagrinėjęs per paskutiniuosius metus?
Kiek pasiūlymų / pastabų esate pateikęs dabartiniams tarybos nariams per paskutiniuosius metus?
Ar šiuo metu dalyvaujate visuomeninėje (neatlyginamojoje) veikloje?
Ar tarybos nariui būtinas universitetinis išsilavinimas?
Ar politikas turi prisiimti moralinę atsakomybę?