UserKalvarijossav
Results94
Privati
Pranešti

Kalvarijos savivaldybės administracijos elektroninės demokratijos paslaugų vartotojų klausimynas

Kalvarijos savivaldybės administracija 2010-2011 m. įgyvendino projektą „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldybėje“ pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-05-R-91 priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“.  Šios apklausos tikslas - įvertinti ir pagal vartotojų pageidavimus patobulinti sukurtas elektronines paslaugas: Tarybos posėdžių video ir audio transliavimo, publikavimo bei grįžtamąjį ryšį užtikrinančios sistemos sukūrimas ir įdiegimas bei Savivaldybės interneto svetainės modernizavimas, įdiegiant e-demokratijos paslaugas.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai:
Paaiškinimas: ar elektroninė paslauga pateikiama lengvai suprantamai ir intuityviai?
Jeigu nesutinkate su teiginiu „ elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai“, paaiškinkite, kodėl?
2. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai:Privalomas
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos vizualinis išdėstymas, spalvinė gama ir kiti dizaino elementai sukuria teigiamą įspūdį, kuris skatina naudotis elektronine paslauga?
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
3. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus:Privalomas
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos funkcijų išdėstymas yra aiškus, meniu parinkčių skaičius patogus, nuorodų pavadinimai suprantami?
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
4. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai informacijos apie elektroninę paslaugą?Privalomas
Paaiškinimas: Ar pateikiama informacija, detalizuojanti elektroninės paslaugos teikimo sąlygas, terminus, reikalavimus, atsakomybes ir kt. svarbius aspektus, yra aiški, struktūruota ir aktuali?
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
5. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga instrukcijos:Privalomas
Paaiškinimas: Ar aiškiai, patogiai ir išsamiai pateikiami paaiškinimai, kaip naudotis elektronine paslauga?
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
6. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais:Privalomas
Paaiškinimas: Ar pateikiami pakankami ir patogūs bendravimo su už elektroninės paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai, el . pašto adresai, tiesioginio bendravimo internetu galimybės ar kt.)?
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
7. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetetingai:Privalomas
Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną (jei yra - per nurodytą) laikotarpį ir tinkamai paaiškinant užklausos problemos sprendimą?
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
8. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus:Privalomas
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos užsakymo ir gavimo procesas Jums atrodo saugus, t.y. iš naudotojo nereikalaujama perteklinių asmens duomenų, aiškiai pateikiamos nuostatos, susijusios su atitikimu reikalavimams darbui su asmens duomenimis:
Jei nesutinkate su teiginiu paaiškinkite, kodėl
9. Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?
10. Jūsų amžius:
11. Jūsų lytis:
12. Jūsų išsimokslinimas:
13. Jūsų užsiėmimas:
14. Jūsų gyvenamoji vieta: