Kaip Lietuvos ugdymo įstaigose pavyksta įgyvendinti Švietimo įstatyme iškeltą prioritetinį tikslą .


ANKETA PEDAGOGAMS


Socialinės veiklos asociacija “Šviesos kampelis” atlieka tyrimą ir prašo Jūsų išsakyti savo nuomonę.Mums rūpi, KAIP Lietuvos ugdymo įstaigose pavyksta įgyvendinti Švietimo įstatyme iškeltą prioritetinį tikslą:

išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir stiprinti visuomenės galias, užtikrinant aplinkos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą.

 

Mielas Pedagoge, jei Jums taip pat rūpi prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo, esame dėkingi už Jūsų skirtą laiką šiai anoniminei anketai


 

 

Dėkojame už atsakymus

Socialinės veiklos asociacija “Šviesos kampelis”

www.sviesoskampelis.lt

 

Pic
1. Ar Jūs pritariate Švietimo įstatyme iškeltiems tikslams: išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir stiprinti visuomenės galias, užtikrinant aplinkos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą?Privalomas
*
Pasirinkus atsakymą IŠ DALIES, prašome pakomentuoti
2.Kas mokymo(si) procese palengvina aukščiau išvardintų švietimo tikslų įgyvendinimą? Išvardinkite tris Jūsų nuomone svarbiausius momentus.Privalomas
3.Kas mokymo (si) procese apsunkina aukščiau išvardintų švietimo tikslų įgyvendinimą? Išvardinkite tris Jūsų nuomone svarbiausius momentus.Privalomas
4. Ar fiziškai yra pajėgus (žmogus) pedagogas 25-30 mokinių klasės komplekte išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir stiprinti visuomenės galias, užtikrinant aplinkos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą?Privalomas
*
Pasirinkus atsakymą IŠ DALIES, prašome pakomentuoti
5.Koks turėtų būti optimalus mokinių skaičius klasėje, kad būtų įmanoma kokybiškai įgyvendinti švietimo tikslus?Privalomas
6.Ar pamokos 45 minučių laiko limitas trukdo mokinio ir mokytojo glaudesniam bendradarbiavimui ir švietimo tikslų įgyvendinimui?Privalomas
*
Pasirinkus atsakymą IŠ DALIES, prašome pakomentuoti
7.Jūsų pasiūlymai, ką reikėtų keisti mokyklos gyvenime, kad efektyviau būtų įgyvendinami švietimo tikslai:išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir stiprinti visuomenės galias, užtikrinant aplinkos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą?