Kaip Lietuvos buklę vertina žmonės sektoriais ir balais v1.0?

Lietuvos buklės vertinimo skalė sektoriais ir balais bei bendras totalus vertinimas - tautos nuomonė
Kaip vertinate Lietuvos būklę?
IdealiaiGeraiNeturiu nuomonėsBlogaiBeviltiškai
Didžioji Lietuvos idėja
Valstybės valdymas
Valstybės vizija
Valstybės misija
Valstybės įvaizdis
Valstybės strategija
Pasaulėžiūra ir vertybės
Švietimas
Energetika
Elgesio etika
Tarpusavio pasitikėjimas
Konstitucijos kokybė
Lietuvos teritorijos dydis
Lietuvos genijų kiekis
Žmogiškas bendravimas
Lietuvių laimės laipsnis
Sveikata
Mokslas
Šeimos santykiai
Gimstamumas
Vaikų auklėjimas
Sportas
Nekilonjamas turtas
Gamta ir ekologija
Gamtos ištekliai
Kaimo gyvenimas
Žemės ūkis
Teisėtvarka ir saugumas
Santykiai su kitomis tautomis
Santykiai su kaimyninėmis tautomis
Turizmas
Finansai
Stambus verslas
Smulkus verslas
Krašto apsauga
Keliai ir transportas
Žvalgyba ir kontržvalgyba
Technologijos
Ryšiai ir komunikacijos
Viešoji tvarka
Viešoji erdvė
Komandinis protas
Tautos vienybė, gebėjimas bendradarbiauti
Bendroji Lietuvos emocinė būklė
Bendroji lietuvių nuotaika
Lietuvių noras gyventi
Lietuvos bendrasis produktyvumas
Lietuvos ateities perspektyva
VISUMINĖ LIETUVOS BŪKLĖ
Kokiu punktus siūlote dar įtraukti, kokius išbraukti, ką keisti?
Gal iš esmės kitaip formuluoti pačią apklausą?
Gal žinote kitą panašią geresnę apklausą?