Kaip gerai galiu vertinti?

Savęs pažinimui.

Teisingų atsakymų čia nėra, todėl svarbiausia atvirumas.

Pic
Jei tau būtų duotas peilis ir pasakyta, jog kažkas turi mirti. Tavo pasirinkimas būtų.
Nė vienas
niekas
Niekas
tai jau būtinoji gintis-pusiausvyra -
Niekas neturėtų mirti
Nemanau, kad pajėgčiau ką nors nužudyti.