Ką žinote apie nevyriausybines organizacijas?

Sveiki! Bakalauro darbui yra atliekamas sociologinis tyrimas, kuriuo siekiama ištirti visuomenės nuomonę apie NVO (nevyriausybines organizacijas) didesnį dėmesį skiriant viešąjai įstaigai, kuri yra viena iš pagrindinių nevyriausybinių organizacijų teisinių formų Lietuvoje
2. Kas Jūsų manymu yra NVO (nevyriausybinės organizacijos)?
Nezinau
nezinau
nežinau
pelno nesiekiančios
Organizacijos, kurių tikslas nukreiptas į viešųjų interesų tenkinimą, o ne pelno siekimą
organizacijos nesiekiancios pelno
organizacijos, nepriklausancios nuo vyriausybes
nežinau
nezinau
Nesiekiančios pelno organizacijos, veikiančios kitų žmonių labui
finansuojamos ne iš vyriausybės, užsiima socialinėmis/politinėmis iniciatyvomis
nežinau
nezinau
....
veikia nepriklausomai
nezinau
nežinau
nezinau
tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme.
nežinau
nezinau
nežinau
nezinau
Juridiniai asmenys
savo iniciatyva susikūrusios organizacijos, turinčios savo tikslus ir siekius.Finansuojamos iš savo surinkto nario mokesčio ir kitų paramos davėjų lėšų.
nežinau
nzn
įmonės siekiančios pelno
teikiancios socialine pagalba organizacijos, nesiekiancios pelno
nesiekianti pelno
nežinau
nzn
nezinau
viesoji istaiga, kuri dazniausiai uzsiima labdara
Nepelno siekiancios organizacijos
nebiudžetinės įstaigos ir pelno nesiekia
valstybes treciasis sekttorius
Nevyriausybinės organizacijos - pelno nesiekiancios organizacijos.
Tai organizacijos nesiekiančios pelno ir dirbančios žmonių geroviai
Nezinau
nezinau
pelno nesiekiancios imones
Organizacijos, sudarytos iš paprastų žmonių, kurios nedirba tiesiogei valstybei, tačiau stengiasi daryti įtaką vykdomai politikai, savonaudai.
tai labai svarbi gyvenimo dalis bandant nuveikti ka nors gero.
organizacijops,kurios yra nevyriausybines
nzn
Tam tikros organizacijos, kurios dirba nesiekiant pelno.
JOS REIKALINGOS JEIGU DIRBA EFEKTYVIAI
į kurių veiklą nesikiša vyriausybės
nzn
institucija, sukurta įsisavinti ES skiriamas lėšas
Laisva piliečių valia įkurta organizacija
Yra organizacija, kuri gali pavyzdziui teikti pagalba socialine zmonems be vyriausybes pagalbos ar vykdyti kitus panasaus pobudzio tikslu.
tai organizacijos kurios dirba be valstybes pagalbos
nezinau
privačių fizinių ar juridiniu asmneu isteigtos organizacijos
tai jaunimo aktyvuma skatinancios organizacijos
nežinau
organizacijos savo lesomis padedancios tam tikrai rizikos grupei zmoniu.
nezinau
Tai organizacijos, susibūrusios savo noru ir siekinačios bendrų tikslų, įteisinusios savo egzistavimą, tačiau negaunančios valstybinės paramos.
nezinau
institucijos, kurios nera finansuojamos is valstybes biudzeto, galbut ir nesiekiancios pelno, bet darancio gera visuomenei
Oragnizacija, uzsiimanti nadinga visuomenei veikla.
nepelno siekiancios organizacijos, visuomenes interesu gynejos
pelno nesiekiancios organizacijos
nezinau
nezinau
nežinau
Pritraukia remeju lesas ir paskirsto pvz kaip Maisto bankas
jos tikslas tenkinti viesuosius interesus
organizacijos, kuri ikurta laisvai, nesielia pelno, siekia padeti zmonems, ar zmoniu grupems ir t..t
visuomeninis nesiekiantis pelno judėjimas
Organizacijos, vienijančios piliečius aktyviai veiklai (socialinei, politinei ir pan.)
Nežinau
tai laisva valia pilieciu ikurta organizacija kuri nesiekia pelno
nežinau
taip
imone dirbanti ne del pelno
įvairios draugijos ir pan
pelno nesiekianti organizacija
viriausybes neriamiamos ir neitakojamos organizacijos