UserLaurynasStonkus
Vieša
Pranešti

JONAVOS MIESTO ŽALIŲJŲ ERDVIŲ SISTEMOS VERTINIMO TYRIMAS

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos magistrinio darbo tyrimo dalis.

1. Kokia Jūsų lytis?
2. Koks Jūsų išsilavinimas?
3. Koks Jūsų amžius?
4. Kaip manote ar vieningos, funkcionalios želdynų sistemos kūrimas svarbus žingsnis siekiant darnios miesto plėtros?
5. Ar Jonavos mieste želdynai ir želdiniai pasiskirstę tolygiai?
6. Kokią įtaką Jums daro Jonavos miesto žaliosios zonos (parkai, rekreacinės zonos, dviračių takai)? Galimi keli variantai.
7. Ar Jonavos mieste pakanka želdynų (medžių, krūmų, gėlynų ir t.t.)?
8. Ar naudojatės nuolat plečiamais dviračių takais Jonavoje?
9. Ar Jonavos mieste pakanka parkų pritaikytų miesto gyventojams?
10. Ar žinote kokias funkcijas atlieka želdynai ir želdiniai? Galimi keli variantai.
11. Kaip manote ar pakankamai lėšų skiriama Jonavos miesto žaliųjų zonų priežiūrai bei naujų įrengimui?
12. Iš kur galima tikėtis gauti daugiau lėšų želdynų priežiūrai bei naujų įrengimui? Galimi keli variantai.
13. Kas turėtų rūpintis Jonavos miesto žaliosiomis zonomis? Galimi keli variantai.
14. Kaip vertinate Jūsų gyvenamojoje miesto dalyje esančių želdynų pakankamumą ir pasiekiamumą?
15. Kokiame Jonavos miesto rajone labiausiai trūksta žaliųjų zonų? Galimi keli variantai.
16. Ką iš mažosios architektūros Jūsų nuomone vertėtų įrengti žaliosiose zonose? Galimi keli variantai.
17. Kokių medžių rūšių Jūs norėtumėte pamatyti žaliosiose zonose? Galimi keli variantai.
18. Kokių krūmų rūšių Jūs norėtumėte pamatyti žaliosiose zonose? Galimi keli variantai.