Usergintare.boreikyte
Results160
Vieša
Pranešti

Jaunuolių socialinio verslumo potencialas

Gerbiami respondentai,

Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Kokybės vadybos magistro programos studentė Gintarė Boreikytė, nagrinėjanti socialinio verslumo pasireiškimą Lietuvos švietimo sistemoje.

Šio klausimyno pagrindinis tikslas yra nustatyti Lietuvos jaunuolių (14-29 metų amžiaus) socialinio verslumo potencialą ir pagrindinius faktorius, skatinančius jų socialinį verslumą. Klausimyno klausimai suformuoti siekiant atskleisti Jūsų nuomonę, o ne turimas žinias. Apibendrinti duomenys bus naudojami magistro darbui rengti ir Lietuvos socialinio verslumo skatinimui. Klausimyno pildymas Jums tūrėtų užtrukti 5-8 min. Anketa yra anoniminė.

Ačiū už Jūsų atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
Įrašykite
3. Švietimo įstaigos, kurioje šiuo metu mokotės, tipas:Privalomas
4. Klasė / kursas:Privalomas
Įrašykite
5. Švietimo įstaigos, kurioje šiuo metu mokotės, vieta:Privalomas
6. Įvertinkite teiginius, atspindinčius Jūsų asmenines savybes:Privalomas
Visiškai nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNeutrali nuomonėLabiau sutinku, nei nesutinkuVisiškai sutinku
Aš pasižymiu verslumu
Aš pasižymiu pilietiniu aktyvumu
Aš pasižymiu bendruomeniškumu
Aš pasižymiu kūrybiškumu
Aš pasižymiu tikslo išsikėlimu ir siekimu
Aš pasižymiu socialiniu verslumu
Aš pasižymiu iniciatyvumu
Aš pasižymiu lyderyste
Aš pasižymiu idėjų kūrimu
Aš pasižymiu pastovumu
Aš pasižymiu aukštu atsakingumu
Aš pasižymiu vidine motyvacija prisidėti prie visuomenės gerovės
Aš pasižymiu konkurencingumu
Aš pasižymiu vadovavimo gebėjimais
Aš pasižymiu orientacija į rezultatą
Aš pasižymiu nusistovėjusios tvarkos peržiūrėjimu / atnaujinimu – „laužymu“
7. Įvertinkite teiginius, atspindinčius socialinio verslo tikslų reikšmingumą šio verslo veiklos vykdymui:Privalomas
Socialinis verslas nukreiptas ne į vieno tikslo siekimą
Visiškai nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNeutrali nuomonėLabiau sutinku, nei nesutinkuVisiškai sutinku
Ekonominis tikslas
Pelno investavimas į visuomenei reikiamas sritis
Žmonių socialinės gerovės gerinimas
Socialinės atskirties tarp žmonių grupių mažinimas
Socialiai pažeidžiamų grupių integravimas į darbo rinką
Socialiai pažeidžiamų grupių integravimas į visuomenę
Darbo vietų kūrimas
Socialinių inovacijų kūrimas
8. Įvertinkite teiginius, atspindinčius Jūsų mokymosi / studijavimo įstaigos organizacinės kultūros* bruožus skatinančius Jūsų socialinio verslumo** ugdymą:Privalomas
*Organizacinė kultūra - organizacijoje vyraujančių vertybių, įsitikinimų, požiūrių, elgesio visuma, kartu apimanti ir vyraujančias funkcijas ir procesus. **Socialiniam verslumui yra būdingas aukštas inovacijų ir kūrybiškumo lygis bei socialiai pažeidžiamų grupių problemų identifikavimas.
Visiškai nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNeutrali nuomonėLabiau sutinku, nei nesutinkuVisiškai sutinku
Organizacijoje skatinama iniciatyva „iš apačios“ – iš moksleivių / studentų
Organizacijoje skatinamas naujų idėjų generavimas
Organizacijoje skatinamas eksperimentavimas
Organizacijoje skatinamas žinių ir patirčių dalijimasis
Organizacijoje ugdomas ne tik vidinis, bet ir išorinis bendradarbiavimas
Organizacijoje ugdomas klaidų nagrinėjimas
Organizacijoje toleruojamos klaidos ir neatitikimai
Organizacijoje ugdoma išsikelti problemą ir ją spręsti
Organizacijoje ugdomas kūrybiškumas
Organizacijoje iškeliamas visuomenės neteisingumas
Organizacijoje skatinamas socialinių problemų suvokimas
Organizacijoje ugdomas požiūris į sėkmės priklausymą nuo sukauptų įgūdžių
Organizacijoje nesėkmė suprantama kaip atsitiktinumas
Organizacijoje ugdomas tinkamos informacijos surinkimas
Organizacijoje ugdomas atvirumas bendruomenei
Organizacijoje ugdomas pastovumas
Organizacijoje ugdomas ilgalaikis įsipareigojimas
Organizacijoje ugdomas trumpalaikių tikslų siekimas
Organizacijoje suteikiami ištekliai socialinėms problemoms spręsti
Organizacijoje ugdomas požiūris, jog ekonominio rezultato siekimas nėra esminis
Organizacijoje ugdomas požiūris, jog verslas turi kurti socialinę vertę
Organizacijoje skatinamas atsidavimas socialinei misijai
9. Įvertinkite teiginius, atspindinčius Lietuvos situaciją:Privalomas
Visiškai nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNeutrali nuomonėLabiau sutinku, nei nesutinkuVisiškai sutinku
Socialinio verslo kūrimui Lietuvoje teikiamas pakankamas dėmesys
Socialinio verslo situacija Lietuvoje yra gera
Socialinio verslo sistema Lietuvoje yra tinkamai sureguliuota
Socialinių problemų sprendimams Lietuvoje teikiamas pakankamas dėmesys
Socialinio verslo kūrimui skiriami pakankami finansiniai ištekliai
Lietuvos rinka skatina socialinio verslo kūrimą(si)
Savivaldybė skatina socialinio verslo kūrimą(si)
Bendruomenės (pvz.: sodų bendrija, kaimo bendruomenė, miestų gyventojų bendruomenė) skatina socialinio verslo kūrimą(si)
Lietuvos visuomenė turi pakankamai kompetencijų reikalingų socialinių verslų kūrimui
Socialinės problemos Lietuvoje sprendžiamos tinkamai
Lietuvoje socialiniai verslai kuriami dėl verslo subjektų ekonominės naudos
Lietuvoje socialiniai verslai kuriami dėl visuomenės gerovės
10. Įvertinkite teiginius:Privalomas
Visiškai nesutinkuLabiau nesutinku, nei sutinkuNeutrali nuomonėLabiau sutinku, nei nesutinkuVisiškai sutinku
Aš noriu būti verslininkas
Aš noriu būti socialinis verslininkas* (*Socialinis verslininkas yra asmuo, kuris imasi aktyvių veiksmų skirtų esminiams socialiniams pokyčiams pasiekti)
Aš noriu būti socialinis verslininkas savo rajone, mieste
Aš ketinu būti socialinis verslininkas
Aš ketinu steigti socialinį verslas
Aš ketinu dirbti socialiniame versle
11. Jeigu pageidaujate gauti apibendrintus tyrimo rezultatus, įrašykite savo el. paštą: