Userligita.motiejauskaite
Vieša
Pranešti

Jaunų žmonių karjeros galimybės

Šios aplausos tikslas išanazliuoti, kaip jaunimas (iki 29 metų) vertina galimybes pabaigus studijas arba įgijus kvalifikaciją pradėti dirbti sėkmingo verslo įmonėse arba organizacijose. Taip pat kokiomis galimybėmis jaunimas pasinaudotų, jeigu tokios būtų ir kokio atlygio jaunimui užtektų startuojant karjeros pradžioje.

Koks jūsų amžius?
Jūsų gyvenamoji vieta? (miestas arba rajonas)
Koks jūsų išsilavinimas?
Ar šiuo metu dirbate pagal specialybę?
Kaip manote, ar sėkmingos verslo įmonės teigiamai vertina jauną žmogų darbo vietoje?
Jeigu manote, kad sėkmingos verslo įmonės turi neigiamą požiūrį į jauną žmogų darbo vietoje, parašykite keliais žodžiais, kodėl taip manote. (jeigu atsakėte teigiamai, praleiskite)
Ar matote galimybes įsidarbinti savo gimtajame mieste pagal įgytą specialybę arba kvalifikaciją?
Kaip manote, kokia didžiausia problema, kad jaunimas su įgytu išsilavinimu negali sėkmingai pradėti karjeros sėkmingoje verslo įmonėje arba orgnaizacijoje?
Jeigu atsirastų stažuočių programa Lietuvoje, kuri įdarbina jaunus žmones pagal jų specialybę ir kvalifikaciją, ar dalyvautumėte?
Už kokį mėnesio uždarbį (į rankas) sutiktumėte įmonėje atlikti stažuotę arba įsidarbinti pradžioje įmonėje?