Userjosta
Results7
Vieša
Pranešti

Jaunų darbuotojų lojalumą didinančios priemonės

Sveiki, esu Vytauto Didžiojo universiteto I kurso Strateginio organizacijų valdymo studentė. Kviečiu dalyvauti tyrime, kurio tikslas yra išsiaiškinti respondentų nuomonę apie jaunų darbuotojų lojalumą didinančias priemones. 

Apklausa yra skirta jauniems 18-30 m. amžiaus dirbantiems asmenims.

Apklausa yra anoniminė ir jos rezultatai nebus viešai publikuojami.

Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Lojalus darbuotojas suprantamas kaip laisvas žmogus, kuris su įmone sudaręs ilgalaikius abipusiškai naudingus ir pasitikėjimu remtus santykius, supaprastinantis vadovavimą ir visapusiškai besirūpinantis organizacijos gerove. Ar laikote save lojaliu darbuotoju?Privalomas
2. Įvertinkite, kokios materialinės ir nematerialinės priemonės labiausiai didintų jūsų lojalumą organizacijai.Privalomas
visiškai nesutinku (1)nesutinku (2)nei sutinku, nei nesutinku (3)sutinku (4)visiškai sutinku (5)
Atlyginimo padidinimas didina mano lojalumą įmonei.
Premijos didina mano lojalumą įmonei.
Kelionės į darbą išlaidų kompensavimas didina mano lojalumą įmonei.
Telefono sąskaitų apmokėjimas didina mano lojalumą įmonei.
Naudojimasis organizacijos automobiliu didina mano lojalumą įmonei.
Dovanos didina mano lojalumą įmonei.
Baseino / sporto klubo abonementas didina mano lojalumą įmonei.
Stažuotės didina mano lojalumą įmonei.
3. Įvertinkite pateiktus teiginius pagal tai, ar jie turi teigiamos įtakos jūsų lojalumo didinimui.Privalomas
visiškai nesutinku (1)nesutinku (2)nei sutinku, nei nesutinku (3)sutinku (4)visiškai sutinku (5)
Karjeros galimybių sudarymas didina mano lojalumą įmonei.
Profesinio tobulėjimo sąlygų sudarymas didina mano lojalumą įmonei.
Papildomų kompetencijų kėlimo sąlygų sudarymas didina mano lojalumą įmonei.
Galimybės pačiam (-iai) priimti sprendimus suteikimas didina mano lojalumą įmonei.
Galimybės planuoti darbo laiką suteikimas didina mano lojalumą įmonei.
Savarankiškumo suteikimas atliekant užduotis didina mano lojalumą įmonei.
Darbas komandose tolygiai paskirstant užduotis didina mano lojalumą įmonei.
Darbas komandose mokantis vieniems iš kitų didina mano lojalumą įmonei.
Darbas komandose gerinant ryšius tarp darbuotojų didina mano lojalumą įmonei.
Atliktą darbą atitinkantis darbo užmokestis didina mano lojalumą įmonei.
Premijos už gerai atliktą darbą didina mano lojalumą įmonei.
Finansinis paskatinimas našiau dirbti didina mano lojalumą įmonei.
Jauki darbo aplinka didina mano lojalumą įmonei.
Poilsio zonų darbuotojams atsipalaiduoti sudarymas didina mano lojalumą įmonei.
Galimybė individualiai pasirinkti darbo vietos apdailą (pvz., spalvas, baldus ir pan.) didina mano lojalumą įmonei.
4. Jūsų lytis:Privalomas
5. Jūsų amžius:Privalomas
6. Jūsų išsilavinimas:Privalomas