Jaunimo verslumo galimybės Švenčionių rajono savivaldybėje

Mielas jaunime,
kviečiame dalyvauti tyrime ir užpildyti anketą.

Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo verslumo situaciją, galimybes Švenčionių rajono savivaldybėje.

Jūsų atsakymai mums labai svarbūs, nes padeda kokybiškai atlikti tyrimą.

1. Lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų šeiminė padėtis (pasirinkite vieną atsakymo variantą):
4. Jūsų išsilavinimas (pasirinkite vieną atsakymo variantą):
5. Šiuo metu Jūs (pasirinkite vieną atsakymo variantą):
6. Jei dirbate, koks Jūsų šiuo metu darbinis statusas (pasirinkite vieną atsakymo variantą):
7. Jei šiuo metu neturite savo verslo, ar ketinate turėti savo verslą (įskaitant veiklą pagal verslo liudijimą, individualią veiklą):
8. Kuris iš šių teiginių, jūsų nuomone, atskleidžia verslumo sampratą:
9. Kokie, Jūsų nuomone, mokymo metodai labiausiai ugdo verslumo gebėjimus:
10. Kas Jus paskatintų ar ko reikėtų norint imtis verslo?
11. Pažymėkite jūsų nuomone 3 svarbiausias priemones jaunimo verslumui skatinti:
12. Ar domitės, kokia pagalba yra teikiama jaunimo verslo pradžiai:
13. Kokią įtaką verslo pradžiai turi vykdomos jaunimo verslumo skatinimo priemonės? Įvertinkite kiekvieną iš jų:
Didelė įtakaMaža įtakaNeturi įtakos
Finansinė parama verslo pradžiai
Verslumo iniciatyvos
Palankios verslo kūrimo sąlygos
Savivaldybės vykdoma verslumo skatinimo politika
Valstybės vykdoma verslumo skatinimo politika
14. Pažymėkite Jums žinomas Švenčionių rajono savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo verslumo skatinimo priemones:
15. Ar bandėte pasinaudoti 14 klausime išvardintomis verslumo skatinimo priemonėmis:
16. Jei pasinaudojote teikiamomis priemonėmis, kokią naudą gavote:
17. Kaip manote, ar Švenčionių rajono savivaldybės vykdomos verslumo skatinimo priemonės prisideda prie jaunimo verslumo skatinimo:
18. Ar girdėjote apie Švenčionių rajono verslo plėtros fondą:
19. Nurodykite, kokias žinote institucijas/organizacijas, kurios skatina jaunimo verslumą Švenčionių rajono savivaldybėje:
Tikrai skatinaNedaug skatinaVisiškai neskatina
Teritorinė darbo birža/Jaunimo darbo centras
Mokyklos
Ugdymo karjerai centrai
Verslo ir turizmo informacijos centras
Kaimo bendruomenės
Nevyriausybinės organizacijos
Savivaldybė
20. Ar pakanka informacijos apie jaunimo verslumo skatinimo priemones, vykdomas Švenčionių rajono savivaldybėje:
21. Iš kur gaunate informaciją apie vykdomas verslumo skatinimo priemones? Įvertinkite kiekvieną iš jų:
Daug suteikiaKažkiek suteikiaNesuteikia
Miesto informaciniai stendai
Internetiniai šaltiniai
Spauda
Mokymosi įstaigos
Kiti asmenys
22. Kokios rūšies paslaugas teikiančių įmonių ar gyventojų Jums trūksta Švenčionių rajono savivaldybėje (galite pasirinkti (įrašyti) keletą variantų):
23. Kokios rūšies prekes parduodančių įmonių ar gyventojų Jums trūksta Švenčionių rajono savivaldybėje (galite pasirinkti (įrašyti) keletą variantų):