Userlaura1691
Vieša
Pranešti

Jaunimo verslo skatinimas

Kokia Jūsų lytis?
Koks jūsų amžius?
Jūsų gyvenamoji vieta:
Koks jūsų išsilavinimas?
Kada pradėjote savo verslą?
Pažymėkite lentelėje, ar sutinkate su pateiktais teiginiais nuo 1 iki 5, kur 1– „Tikrai ne“, o 5 – „Tikrai taip“
12345
Ar pradėdamas verslą gavote iš valstybės pakankamai informacijos?
Ar iš valstybės gauta informacija buvo kokybiška ir naudinga?
Ar buvo pakankamas iš valstybės gautos informacijos prieinamumas?
Ar verslumo žinių įgijote mokykloje?
Ar verslumo žinių įgijote universitete?
Ar Lietuvoje turėjote verslininkų pavyzdžių, kurie jus įkvėpė ir paskatino kurti savo verslą?
Kokios pagalbos kurdamas verslą sulaukėte iš savivaldybės ir kitų valstybinių institucijų? Pažymėkite nuo 1 iki 5, kur 1– „Tikrai ne“, o 5 – „Tikrai taip“
12345
Konsultacijų, informacijos
Mokymų
Praktinės pagalbos
Finansinio skatinimo
Patalpų nuomos lengvatinėmis sąlygomis
Kokio finansinio skatinimo sulaukėte? Pažymėkite nuo 1 iki 5, kur 1– „Tikrai ne“, o 5 – „Tikrai taip“
12345
Mokesčių ir rinkliavų lengvatų
Lengvatinių paskolų
Dalinio arba visiško palūkanų dengimo
Garantijų teikimo kreipiantis į kredito įstaigą paskolos
Kreditų draudimo
Rizikos kapitalo investavimo
Tam tikrų išlaidų (verslo steigimo, garantijų mokesčių, kokybės sertifikatų įsigijimo, tyrimų, kreditų ar draudimo įmokų bei kitų išlaidų) kompensavimo.
Subsidijų darbo vietoms kurti.
Kokio ne finansinio skatinimo ir paramos sulaukėte? Pažymėkite nuo 1 iki 5, kur 1– „Tikrai ne“, o 5 – „Tikrai taip“
12345
Mokymo, konsultavimo, perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo paslaugų lengvatinėmis sąlygomis
Verslo centrų, inkubatorių, technologinių parkų paslaugų
Teisinių lengvatų
ES struktūrinių fondų paramos