Useraugt345
Results1
Vieša
Pranešti

Jaunimo nedarbas ir jo mažinimo priemonės Lietuvoje

Esu Vilniaus universiteto studentas ir rengiu baigiamąjį darbą, kurio tema yra Jaunimo nedarbas ir jo mažinimo priemonės Lietuvoje ir ES. Šiuo tikslu apklausiu oficialiai nedirbantį jaunimą. Anketa, kuri pateikiama yra anoniminė, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Prie kiekvieno klausimo, pasirinkite Jums tinkamą variantą ir pažymėkite.

Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Gyvenamoji vieta:
4. Jūsų išsilavinimas:
5. Kiek laiko Jūs neturite darbo?
6. Kodėl šiuo metu nedirbate?
7. Kokios yra pagrindinės Jūsų neįsidarbinimo priežastys?
8. Kokį darbą sutiktumėte dirbti?
9. Už kokį mažiausią atlyginimą sutiktumėte dirbti?
10. Ar tai, kad neturite darbo, turi įtakos Jūsų finansinei situacijai?
11. Kokias pasekmes išgyvenate dėl to, kad neturite darbo?
12. Ar esate užsiregistravęs užimtumo tarnyboje?
13. Jeigu esate užsiregistravęs, nurodykite priežastis?
14. Jeigu nesate užsiregistravęs užimtumo tarnyboje, nurodykite priežastis?
15. Ar esate dalyvavęs projektuose, kuriuose yra organizuojami užsiėmimai siekiant sumažinti jaunimo nedarbą?
16. Jeigu nesate dalyvavęs, nurodykite priežastis?
17. Jeigu esate dalyvavęs, įvertinkite tokių projektų efektyvumą nuo 1 iki 5, kur 1-visiškai neefektyvu, 5-labai efektyvu:
12345
Projektų efektyvumas
..
18. Toliau pateiktos jaunimo nedarbo mažinimo priemonės, įvertinkite kiekvieną priemonę nuo 1 iki 5, kur 1-visiškai neefektyvu, 5-labai efektyvu:
12345
Individualus užimtumo planas
Darbo klubas
Mentorystė
Konsultavimas grupėse
Profesinis mokymas/ pameistrystė
Remiamasis įdarbinimas subsidijuojant
Parama darbo vietoms steigti
Motyvaciniai seminarai
Motyvaciniai projektai