Įvairių organizacijos veiklos aspektų vertinimas

Mielas dalyvi,

 

Atsakydamas (-a) į šios anketos klausimus, Jūs dalyvaujate moksliniame tyrime, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina įvairius organizacijos veiklos aspektus (psichosocialinius darbo veiksnius), veikiančius darbuotojų savijautą darbe ir bendrą gerovę. Tyrimo rezultatai bus naudojami mokslo tikslais.

Labai svarbu, kad nepraleistumėte nė vieno teiginio, nes tik visiškai užpildytos anketos yra vertingos ir leidžia daryti pagrįstas išvadas. Anketoje nėra nei teisingų, nei klaidingų atsakymų – teisingas yra tas, kurį Jūs pasirinksite.

Mums labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname informacijos anonimiškumą ir konfidencialumą – naudosime tik apibendrintus visų tyrimo anketų duomenis.

 

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
I. Šioje anketos dalyje prašome Jus pateikti bendrus duomenis apie save ir organizaciją, kurioje dirbate.
Šį langelį palikite tuščią.
1. Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?
2. Kokia ekonominės veiklos rūšimi užsiima organizacija, kurioje dirbate?
3. Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje?
4. Ar dirbate visu etatu?
5. Dabartinės Jūsų pareigos (įrašykite):
6.1. Ar užimate vadovaujančias pareigas?
6.2. Kiek Jums pavaldžių darbuotojų turite? Įrašykite:
7. Kiek laiko dirbate šioje organizacijoje?
Jei dirbate daugiau nei 1 metus, nurodykite stažą metais. Jei dirbate mažiau nei 1 metus, nurodykite stažą mėnesiais. Parašykite ar laiką nurodėte metais, ar mėnesiais.
8. Koks Jūsų bendras darbo stažas (metais)? Įrašykite:
9.1. Koks Jūsų darbo sutarties pobūdis?
9.2. Įrašykite savo darbo sutarties pobūdį:
10. Ar Jūsų darbas susijęs su tiesioginiu klientų aptarnavimu?
11. Jūsų lytis:
12. Jūsų amžius (metais). Įrašykite:
13. Jūsų išsilavinimas:
14. Jūsų šeiminė padėtis:
15. Kiek apskritai esate patenkinta(-s) savo darbu?
Įvertinkite savo pasitenkinimą 10 balų skalėje nuo 1 – visiškai nepatenkinta(-s), 10 – visiškai patenkinta(-s).
16. Kiek apskritai esate patenkinta(-s) organizacija, kurioje dirbate?
Įvertinkite savo pasitenkinimą 10 balų skalėje nuo 1 – visiškai nepatenkinta(-s), 10 – visiškai patenkinta(-s).
17. Kiek apskritai esate patenkinta(-s) savo gyvenimu?
Įvertinkite savo pasitenkinimą 10 balų skalėje nuo 1 – visiškai nepatenkinta(-s), 10 – visiškai patenkinta(-s).
18. Kiek apskritai esate patenkintas savo laisvalaikiu?
Įvertinkite savo pasitenkinimą 10 balų skalėje nuo 1 – visiškai nepatenkinta(-s), 10 – visiškai patenkinta(-s).
Žemiau pateikiami teiginiai, apibūdinantys Jūsų darbą ir darbe sutinkamas situacijas bei patiriamas emocijas. Kai kuriuose teiginiuose minimi klientai gali būti suprantami kaip vidiniai klientai (kolegos). Ties kiekvienu teiginiu pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada / beveik visada
19. Ar galite lanksčiai rinktis, kaip atlikti savo darbą?
20. Ar nuo Jūsų priklauso, kaip atlikti darbą?
21. Ar galite dalyvauti priimant su Jūsų darbu susijusius sprendimus?
22. Ar turite dirbti sparčiu tempu?
23. Ar turite per daug darbo?
24. Kaip dažnai turite dirbti ypač sunkiai, kad spėtumėte atlikti darbą laiku?
25. Ar dirbate spaudžiamas laiko?
26. Ar Jūsų darbas reikalauja labai susikaupti?
27. Ar Jūsų darbas reikalauja ypatingo atidumo ar tikslumo?
28. Ar Jūs apibūdintumėte savo darbą kaip protiškai labai įtemptą?
29. Ar Jūsų darbas reikalauja nuolat išlaikyti dėmesį?
30. Ar Jūsų darbas emociškai sunkus?
31. Ar savo darbe susiduriate su dalykais, kurie Jus asmeniškai paliečia?
32. Ar savo darbe susiduriate su emociškai įtemptomis situacijomis?
33. Ar savo darbe susiduriate su klientais, kurie nuolat skundžiasi?
34. Ar savo darbe turite dirbti su įnoringais klientais?
35. Ar turite dirbti su klientais, kurie nerodo Jums deramos pagarbos ir mandagumo?
Žemiau pateikti teiginiai apie grįžtamąjį ryšį, kurį gaunate apie savo darbą. Pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada / beveik visada
36. Aš gaunu pakankamai informacijos apie savo darbo tikslus:
37. Darbe turiu galimybių sužinoti, kaip gerai dirbu:
38. Aš gaunu pakankamai informacijos apie savo darbo rezultatus:
Žemiau pateikti trys teiginiai yra susiję su Jūsų galimybėmis tobulėti darbe. Nurodykite, kiek sutinkate su kiekvienu teiginiu.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
39. Savo darbe turiu galimybę ugdyti savo stipriąsias puses:
40. Savo darbe galiu pakankamai tobulėti:
41. Mano darbas suteikia man galimybę išmokti naujų dalykų:
Žemiau pateikti teiginiai apie Jūsų bendradarbiavimą su kolegomis. Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada/ beveik visada
42. Prireikus, ar galite kreiptis į kolegas pagalbos?
43. Ar galite tikėtis kolegų palaikymo, jei Jums kiltų sunkumų darbe?
44. Ar savo darbe jaučiatės vertinamas(-a) kolegų?
Žemiau pateikti teiginiai apie Jūsų tiesioginį vadovą. Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada / beveik visada
45. Mano vadovas mane informuoja, ar yra patenkintas mano darbu.
46. Jaučiuosi vertinamas (-a) savo vadovo.
47. Vadovas parodo, kad jam rūpi mano problemos ir pageidavimai darbe:
48. Mano vadovas pasinaudoja savo įtaka, kad padėtų man išspręsti problemas darbe.
49. Vadovas man yra draugiškas ir atviras:
Žemiau pateikiami teiginiai apibūdinantys Jūsų elgesį darbe. Prie kiekvieno teiginio nurodykite, kaip dažnai elgiatės nurodytu būdu.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada/ beveik visada
50. Stengiuosi maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus:
51. Organizuoju savo darbą taip, kad kiek įmanoma mažiau susidurčiau su žmonėmis, kurių problemos mane emociškai veikia:
52. Kreipiuosi į kolegas patarimo:
53. Stengiuosi tobulėti profesiškai:
54. Atsiradus naujovėms, esu vienas (-a) pirmųjų, kuris (-i) apie jas sužino ir išbando:
55. Teiraujuosi savo vadovo, ar jis patenkintas mano darbu:
56. Pats (-i) nusprendžiu, kaip dirbti:
57. Stengiuosi užsitikrinti, kad darbe man nereikėtų priiminėti daug sunkių sprendimų:
58. Darbe stengiuosi išmokti naujų dalykų:
59. Prašau kitų suteikti man grįžtamąjį ryšį apie mano darbą:
60. Stengiuosi užsitikrinti, kad mano darbas būtų mažiau emociškai įtemptas:
61. Semiuosi įkvėpimo iš savo vadovo:
62. Nuolat imuosi papildomų užduočių, nors už jas negaunu papildomo atlygio:
63. Stengiuosi ugdyti savo gebėjimus:
64. Organizuoju savo darbą taip, kad tektų kuo mažiau bendrauti su žmonėmis, turinčiais nerealių lūkesčių:
65. Esant mažiau darbo, vertinu tai kaip galimybę pradėti naujus projektus:
66. Prašau savo vadovo mane pamokyti / pakonsultuoti („koučinti“):
67. Užsitikrinu, kad mano darbas būtų mažiau protiškai įtemptas:
68. Stengiuosi, kad mano darbe būtų kuo daugiau iššūkių:
69. Pasitaikius įdomiam projektui, pats (-i) pasisiūlau prie jo prisidėti:
70. Organizuoju savo darbą taip, kad nereikėtų dirbti susikaupus pernelyg ilgai:
71. Aktyviai ieškau darbo užduočių, kurios man gerai sekasi:
72. Dirbdamas (-a) panaudoju savo stiprybes:
73. Dirbdamas (-a) stengiuosi kuo labiau panaudoti savo gabumus:
74. Organizuoju savo darbą taip, kad atsiskleistų mano stipriosios pusės:
75. Dirbdamas (-a) pasikliauju savo gabumais:
76. Dirbdamas (-a) susitelkiu ties dalykais, kuriuos darau gerai / kurie man sekasi:
77. Darbe maksimaliai išnaudoju stipriąsias puses:
78. Dirbdamas (-a) realizuoju savo stiprybes:
79. Ieškau galimybių dirbti taip, kad atsiskleistų mano stipriosios pusės:
Žemiau pateikti teiginiai apie prieštaringus lūkesčius Jūsų atžvilgiu darbe. Nurodykite, kiek sutinkate su kiekvienu teiginiu.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
80. Aš gaunu prieštaringus reikalavimus iš dviejų ar daugiau žmonių:
81. Aš negaliu išpildyti prieštaringų mano kolegų lūkesčių:
82. Mano kolegų lūkesčiai mano atžvilgiu nesutampa:
83. Mano darbe skirtingos žmonių grupės iš manęs tikisi priešingų dalykų:
Šie teiginiai yra susiję su darbe patiriamomis biurokratinėmis kliūtimis ir įvairiais trukdžiais. Nurodykite, kiek sutinkate su kiekvienu teiginiu.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
84. Dirbdamas (-a) aš turiu įveikti biurokratinius trukdžius:
85. Aš turiu įveikti daug įvairių trukdžių, kad įgyvendinčiau projektus / užduotis:
86. Aš turiu įveikti daug biurokratinių kliūčių, kad atlikčiau savo darbą:
88. Aš savo darbe susiduriu su netikėtais trukdžiais:
89. Aš turiu įveikti daug įvairių trukdžių, kad atlikčiau savo darbą:
Sekantys teiginiai yra apie tai, kaip jaučiatės ir ką patiriate darbe. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nuspręsti, ar darbas Jums kelia tokius jausmus. Jei niekuomet taip nesijautėte, pažymėkite niekada. Jei esate taip jautęsi, nurodykite kaip dažnai, pasirinkdami atsakymus nuo beveik niekada iki visada.
NiekadaBeveik niekada (keletą kartų per metus ar rečiau)Retai (kartą per mėnesį ar rečiau)Kartais (keletą kartų per mėnesį)Dažnai (kartą per savaitę)Labai dažnai (kelis kartus per savaitę)Visada (kasdien)
90. Savo darbe trykštu energija:
91. Dirbdamas (-a) jaučiuosi stiprus (-i) ir gyvybingas (-a):
92. Atsikėlęs (-usi) rytais noriu eiti į darbą:
93. Aš galiu labai ilgai dirbti neatsitraukdamas (-a):
94. Darbe esu labai atsparus (-i) psichologiškai:
95. Aš visuomet dirbu atkakliai net kai kas nors nesiseka:
96. Manau, kad mano darbas yra labai prasmingas ir tikslingas:
97. Esu savo darbo entuziastas (-ė):
98. Mano darbas mane įkvepia:
99. Didžiuojuosi darbu, kurį dirbu:
100. Manau, kad mano darbe gausu iššūkių:
101. Kai dirbu, laikas bėga nepastebimai:
102. Dirbdamas (-a) pamirštu visa kita aplink:
103. Jaučiuosi laimingas (-a) dirbdamas intensyviai:
104. Esu pasinėręs (-usi) į savo darbą:
105. Dirbdamas (-a) užmirštu visa kita:
106. Man sunku atsitraukti nuo darbo:
Nurodykite, kurie iš žemiau pateiktų teiginių apibūdina Jus.
Visiškai nebūdingaNebūdingaBeveik nebūdingaNei būdinga, nei nebūdingaŠiek tiek būdingaBūdingaLabai būdinga
107. Pasiekiate tikslus, kurie įeina į Jūsų pareigas:
108. Jūsų darbo atlikimas atitinka visus standartus:
109. Atitinkate visus Jūsų pozicijai keliamus reikalavimus:
110. Padedate kolegoms, kurių kurį laiką nebuvo darbe (pvz., dėl ligos):
111. Padedate kolegoms, kurių didelis darbo krūvis arba kurie susiduria su kitomis problemomis:
112. Esate pasirengęs (-usi) atlikti darbus kurie neįeina į jūsų pareigas, bet yra naudingi organizacijai:
Žemiau pateikti teiginiai apie Jūsų mintis ir jausmus įvairiose situacijose darbe ir gyvenime. Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jus geriausiai apibūdinantį atsakymo variantą.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
113. Esu tikras (-a), kad galėčiau efektyviai susitvarkyti su netikėtais įvykiais darbe:
114. Kadangi esu sumanus (-i), darbe galiu suvaldyti nenumatytas situacijas:
115. Patekęs (-usi) į su darbu susijusią bėdą, paprastai galiu sugalvoti gerą išeitį:
116. Galiu susitvarkyti su bet kuo, kas man nutinka darbe:
117. Situacijose, kai niekas nėra aišku, paprastai tikiuosi geriausio:
118. Aš visuomet optimistiškai žiūriu į savo ateitį:
119. Sutinku su teiginiu, kad „nėra to blogo, kas neišeitų į gera“:
120. Apskritai, manau, kad man nutiks daugiau teigiamų nei bjaurių dalykų:
Žemiau pateikiami teiginiai apie darbo ir asmeninio gyvenimo dermę. Ties kiekvienu teiginiu įvertinkite, kaip dažnai Jums pasitaiko teiginyje aprašyta situacija ar būsena.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada / beveik visada
121. Namuose būnate suirzęs (-usi), nes Jūsų darbas yra varginantis:
122. Jums sunku atlikti savo pareigas namuose, nes nuolat galvojate apie darbą:
123. Dėl su darbu susijusių priežasčių turite atšaukti susitarimus su sutuoktiniu / šeimos nariais / draugais:
124. Jūsų darbų grafikas apsunkina Jūsų pareigų namuose atlikimą:
125. Dėl savo darbo nebeturite jėgų užsiimti laisvalaikio veikla su sutuoktiniu / šeimos nariais / draugais:
126. Turite tiek dirbti, kad jokiems kitiems pomėgiams laiko nebelieka:
127. Darbo įsipareigojimai trukdo atsipalaiduoti namuose:
128. Darbas atima laiką, kurį norėtumėte praleisti su sutuoktiniu / šeima / draugais:
129. Po malonios darbo dienos / savaitės esate labiau nusiteikęs užsiimti įvairiomis veiklomis su sutuoktiniu / šeima / draugais:
130. Dėl darbe išmoktų dalykų geriau atliekate savo pareigas namuose:
131. Jums lengviau laikytis susitarimų namuose, nes ir Jūsų darbas to reikalauja:
132. Tai, kaip atliekate savo darbą, leidžia efektyviau panaudoti savo laiką namuose:
133. Dėl darbe išmoktų dalykų Jums lengviau bendrauti su sutuoktiniu / šeima / draugais:
134. Padėtis namuose Jus taip suerzina, kad nepasitenkinimą išliejate ant savo kolegų:
135. Jums sunku susikaupti darbe, nes turite rūpesčių namuose:
136. Problemos su sutuoktiniu / šeima / draugais turi įtakos Jūsų darbui
137. Dėl problemų su sutuoktiniu / šeima / draugais nekyla rankos dirbti:
138. Maloniai praleidus savaitgalį su sutuoktiniu / šeima / draugais, Jums smagiau dirbti:
139. Rimčiau žiūrite į savo atsakomybę darbe, nes to paties iš Jūsų reikalaujama ir namuose:
140. Darbe Jums lengviau laikytis susitarimų, nes to paties iš Jūsų reikalaujama ir namuose:
141. Efektyviai panaudojate savo laiką darbe, nes tai turite daryti ir namuose:
142. Darbe labiau savimi pasitikite, nes Jūsų asmeniniame gyvenime viskas gerai
Dar kartą dėkojame!
Šį langelį palikite tuščią.