UserJulijaSimke
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Įtraukiojo ugdymo realizavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: teorijos ir praktikos sankirtos

Gerbiamas mokytojau, gerbiama mokytoja,

Vytauto Didžiojo universiteto specialiojo ugdymo programos magistrantė atlieka tyrimą: norima išsiaiškinti kaip realizuojamas įtraukusis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas atitinka teorinius įtraukiojo ugdymo modelius. Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus prie jų nurodomu būdu. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas. Apibendrinti tyrimo duomenys bus panaudoti tyrėjos magistro darbe ir pristatyti tyrime dalyvavusioms bendrojo ugdymo mokykloms, joms pageidaujant. 

Dėkojame kiekvienam asmeniškai už dalyvavimą šiame tyrime!

Įtraukiosios kultūros kūrimas įstaigoje, kurioje dirbu:
Įtraukiosios politikos kūrimas įstaigoje, kurioje dirbu:
Įtraukiosios praktikos plėtojimas įstaigoje, kurioje dirbu:
Kur įsikūrusi ugdymo įstaiga, kurioje dirbate?
Jūsų darbo stažas:
Kokia yra jūsų lytis?

Anketos meniu

Kita anketa »