ISTORINĖS LR PREZIDENTŪROS KAUNE VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

Gerbiamas Respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite varnele.

Pic
1. Kaip dažnai naudojatės Istorinės LR Prezidentūros Kaune paslaugomis?Privalomas
2. Ar esate patenkintas (-a) Istorinės LR Prezidentūros Kaune paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?Privalomas
Visiškai patenkintas (-a)Labiau patenkintas (-a)Labiau nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)NesinaudojuNeturiu nuomonės
Istorinės LR Prezidentūros Kaune patalpomis
Istorinės LR Prezidentūros Kaune aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)
Istorinės LR Prezidentūros Kaune bilietų kaina
Istorinės LR Prezidentūros Kaune darbo laiku
Nuorodomis, padedančiomis susiorientuoti Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)
Istorinės LR Prezidentūros Kaune pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)
Informacijos sklaida apie Istorinės LR Prezidentūros Kaune veiklą ir paslaugas (internetinė svetainė www.istorineprezidentura.lt, Facebook paskyra, skelbimai spaudoje, kitoje virtualioje erdvėje)
Parodine veikla
Parodomis ir kitais renginiais muziejaus sodelyje
Istorinės LR Prezidentūros Kaune kultūrinių renginių repertuaru
Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune vykdomais edukaciniais užsiėmimais
3. Ar ketinate lankytis Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune ateityje?Privalomas
4. Ar rekomenduotumėte:Privalomas
RekomenduočiauGalbūt rekomenduočiauNerekomenduočiauNesinaudojuNeturiu nuomonės
Apsilankymą nuolatinėje Istorinės LR Prezidentūros Kaune ekspozicijoje?
Apsilankymą laikinosiose Istorinės LR Prezidentūros Kaune parodose?
Apsilankymą Istorinės LR Prezidentūros Kaune renginiuose?
Dalyvavimą Istorinės LR Prezidentūros edukaciniuose užsiėmimuose?
5. Jūsų amžiusPrivalomas
6. Jūsų lytisPrivalomas
7. Jūsų išsimokslinimasPrivalomas
7. Ar šiuo metu dirbate?Privalomas
*Jei šiuo metu nedirbate, pažymėkite tinkamiausią atsakymą:
8. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę):Privalomas