Usert.urbelionis
Vieša
Pranešti

ĮSITRAUKIMO Į DARBĄ MEDIJUOJANTIS POVEIKIS RYŠIUI TARP DARBUOTOJŲ ĮGALINIMO IR JŲ INDIVIDUALIŲ DARBO REZULTATŲ, MODERUOJANT SKIRTINGOMS DARBUOTOJŲ KARTOMS.

Gerbiamas Respondente, esu Vilniaus Universiteto verslo vystymo programos studentas atliekantis tyrimą, kurio tikslas ištirti įsitraukimo į darbą medijuojantį poveikį ryšiui tarp darbuotojų psichologinio įgalinimo ir jų individualių darbo rezultatų, moderuojant skirtingoms kartoms. Apklausos rezultatai bus naudojami atliekant duomenų analizę. 

Tyrimo anketa yra anoniminė. Jei kiltų klausimų, galite susisiekti el. paštu: [email protected]

Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Pildydami anketą užtruksite iki 15 minučių. 

Žemiau pateikti teiginiai atspindi darbuotojų įgalinimą organizacijoje. Įvertinkite kiekvieną teiginį pasirinkdami tinkamiausią atsakymą apie dabartinę Jūsų darbovietę.
Visiškai nesutinkuNesutinkuLabiau nesutinku nei sutinkuLabiau sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Mano darbas padeda man siekti ilgalaikių tikslų.
2. Aš galiu darbe daryti įtaką kitiems žmonėms.
3. Aš esu kompetentingas tinkamai atlikti savo darbą.
4. Mano darbas man atrodo prasmingas.
5. Aš galiu daryti įtaką darbe priimamiems sprendimams.
6. Nepaisant kliūčių, aš sugebu pasiekti reikiamus rezultatus.
7. Atlikdamas darbą aš jaučiuosi užsidegęs.
8. Aš galiu savarankiškai priimti sprendimus darbe.
9. Manau, kad kiti žmonės darbe pasitiki mano kompetencijomis.
Žemiau pateikti teiginiai atspindi įsitraukimą į darbą organizacijoje. Įvertinkite kiekvieną teiginį pasirinkdami tinkamiausią atsakymą apie dabartinę Jūsų darbovietę. Vertinimo skalė: niekada, beveik niekada (kelis kartus per metus), retai (kartą per mėnesį ar dar rečiau), kartais (kelis kartus per mėnesį), dažnai (kartą per savaitę), labai dažnai (kelis kartus per savaitę), visada (kasdieną).
NiekadaBeveik niekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnaiVisada
1. Dirbdamas jaučiuosi trykštantis energija.
2. Darbe jaučiuosi stiprus ir energingas.
3. Entuziastingai atlieku savo darbą.
4. Mano darbas mane įkvepia.
5. Atsikėlus ryte norisi eiti į darbą.
6. Jaučiuosi laimingas, kai dirbu intensyviai.
7. Aš didžiuojuosi savo darbu.
8. Esu pasinėręs į savo darbą.
9. Kai dirbu, mintimis atsiriboju nuo visko.
Įvertinkite individualių darbo rezultatų teiginius pasirinkdami tinkamiausią atsakymą apie save dabartinėje organizacijoje per pastaruosius 3 mėnesius. Atsakymų vertinimas: retai (kartą per menėsį ar rečiau), kartais (kelis kartus per mėnesį), dažnai (kartą per savaitę), labai dažnai (kelis kartus per savaitę), visada (kasdieną).
RetaiKartaisDažnaiLabai dažnaiVisada
1. Pavyko susiplanuoti savo darbus taip, kad jie būtų atlikti laiku.
2. Mano planavimas buvo optimalus.
3. Dirbdamas turėjau omenyje rezultatus, kuriuos turėjau pasiekti.
4. Darbe galėjau atskirti pagrindines problemas nuo šalutinių.
5. Galėjau gerai atlikti savo darbą su minimaliomis laiko sąnaudomis ir pastangomis.
6. Darbe prisiėmiau papildomų pareigų.
7. Pats pradėjau naujas užduotis, kai baigiau senąsias.
8. Esant galimybei, imdavausi sudėtingų darbo užduočių.
9. Dirbau tam, kad atnaujinčiau savo darbo žinias.
10. Dirbau tam, kad atnaujinčiau savo darbo įgūdžius.
11. Radau kūrybiškus naujų problemų sprendimus.
12. Darbe nuolat ieškojau naujų iššūkių.
13. Aktyviai dalyvavau darbiniuose susirinkimuose.
Įvertinkite individualių darbo rezultatų teiginius pasirinkdami tinkamiausią atsakymą apie save dabartinėje organizacijoje per pastaruosius 3 mėnesius. Atsakymų vertinimas: niekada, beveik niekada (kelis kartus per metus), retai (kartą per mėnesį ar dar rečiau), kartais (kelis kartus per mėnesį), dažnai (kartą per savaitę ar dažniau).
NiekadaBeveik niekadaRetaiKartaisDažnai
1. Aš skundžiausi dėl nesvarbių dalykų darbe.
2. Aš buvau linkęs (-usi) sureikšminti problemas darbe labiau nei jos iš tiesų buvo.
3. Aš sutelkiau dėmesį į neigiamus darbinės situacijos aspektus, o ne į teigiamus aspektus.
4. Kalbėjausi su kolegomis apie neigiamus savo darbo aspektus.
5. Kalbėjausi su žmonėmis ne iš organizacijos apie neigiamus savo darbo aspektus.
Jūsų lytis
Jūsų amžius (įrašyti amžių metais)
Jūsų pareigos (ar turite pavaldinių)?
Darbo stažas
Įmonės, kurioje šiuo metu dirbate, dydis
Įmonės veiklos sritis