Usermedonis
Vieša
Pranešti

Investavimo sprendimų priėmimui VP rinkoje Lietuvoje DARANČIŲ ĮTAKĄ VEIKSNIŲ TYRIMAS

VGTU Inžinerijos licėjaus inžineriniam darbui skirtas tyrimas nustatyti sprendimų priemimui darančius veiksnius.

1. Jūsų lytis
2. Jūsų amžius
3. Kokį išsilavinimą esate įgyję?
4. Ar teko investuoti (įsigyti)/ ar investuojate į vertybinius popierius (akcijas)?
5. Kodėl niekada neinvestavote į vertybinius popierius?
6. Jei investavimui nebūtų 5 klausime nurodytų kliūčių (ir norėtumete investuoti), kokius vertybinius popierius rinktumėtes investicijoms?
7. Į ką pasirinkote investuoti? (Jeigu nesate investavę praleiskite klausimą)
8. Kuo rėmėtės/remtumėtės pasirinkdami į ką investuoti?
9. Kaip manote, kas lemia investavimo sėkmę?
10 Kokią savo metinių pajamų dalį Jūs skiriate/norėtumete skirti investavimui į vertybinių popierių rinką?
11. Kokios priežastys Jus skatina investuoti į vertybinių popierių rinką?
12. Kiek laiko užsiimate investicine veikla?