UserValentinaJankauskiene
Vieša
Pranešti

INOVACIJŲ SUKELTŲ POKYČIŲ EMPIRINIS TYRIMAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Gerbiamas respondente, 

Esu Vilniaus universiteto verslo vadybos ir administravimo IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kuriame noriu ištyrti inovacijų sukeltų pokyčių empirinį tyrimą.  Apklausa yra anoniminė ir konfidenciali. Tyrimo duomenys bus apibendrinti ir naudojami baigiamojo darbo tyrimui parengti.

Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje

1. Jūsų lytis
2. Nurodykite savo amžių:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Einamos pareigos organizacijoje, kurioje užimate?
5. Kaip manote, kas geriausiai apibūdina inovaciją (pasirinkite Jums tinkamus vieną arba kelis variantus)?
6. Kaip manote su kokiomis kliūtimis susiduria Jūsų organizacija, kurioje dirbate, diegdama inovacijas?
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei nesutinku nei sutinku (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
Finansinių išteklių trūkumas
Inovacijų integravimo į įmonės veiklą (suderinamumo) problemos
Negebėjimas valdyti inovacijų
Vadovų nenoras diegti inovacijas
Darbuotojų pasipriešinimas inovacijoms
Išorinės aplinkos problemos
Naujų idėjų realizavimo patirties trūkumas
7. Ar organizacijoje buvo diegiamos inovacijos COVID-19 pandemijos metu?
8. Kaip manote, kokios inovacijos buvo įdiegtos Jūsų organizacijoje COVID-19 pandemijos metu?
9. Ar įdiegtos organizacijoje inovacijos sukėlė Jums sunkumų (prisitaikant prie jų ir pan.)?
Visiškai nesukėlė (1)Nesukėlė (2)Neturiu nuomonės (3)Sukėlė (4)Sukėlė labai daug sunkumų (5)
o
o
o
10. Kaip manote, ar padidėjo darbo krūvis COVID-19 pandemijos metu dirbant nuotoliniu būdu?
11. Kokios problemos dažniausiai iškyla, yra aktualiausios diegiant inovacijas COVID-19 metu?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Finansų trūkumas
Laiko trūkumas
Bendravimo nuotoliniu būdu problemos
Kvalifikacijos kėlimo problemos
Darbuotojų pasipriešinimas inovacijoms
12. Ar inovacijų diegimas organizacijoje turi įtaką šiems išvardintiems veiksniams?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Darbo paįvairinimas
Patirtis ir kompentencija
Karjeros galimybės
Tai padeda realizuoti savo idėjas
Papildomas atlygis
Vadovų motyvavimas ir skatinimas