Uservatokiava
Results19
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Informacinių komunikacijos technologijų sukeliamo streso įtaka pasitenkinimui darbu

 

 

Gerbiamas respondente,

 

esu Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantė. Šiuo metu atlieku baigiamojo magistro darbo tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti kokią įtaką ir kaip informacinių komunikacijos technologijų organizacijoje naudojimo sukeliamas stresas daro darbuotojų pasitenkinimui darbu. Būčiau dėkinga už nuoširdžius Jūsų atsakymus į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, apklausos rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti tik mokslinio tyrimo tikslais.

 

 

Informacinių komunikacijos technologijų apibrėžimas:

Informacinės technologijos tapo neatsiejama kiekvienos organizacijos dalimi, tačiau dabartiniame organizacinių tyrimų pasaulyje vis dažniau kalbama ne apie informacines, o apie informacines komunikacijos technologijas. Jų pagalba darbuotojai keičiasi informacija ir bendrauja tarpusavyje. Informacinės komunikacijos technologijos laikomos visuma būdų bei priemonių informacijai apdoroti ir perduoti, o į jų sąvoką įeina techninė įranga, programinė įranga bei informacijos skleidimo bei apdorojimo metodai (pavyzdžiui: mobilieji telefonai, elektroninis paštas, intranetas, įmonių vidinės komunikacijos programos, Skype ir kitos panašios programos, elektroninės posėdžių sistemos, kompiuterizuotos konferencijų sistemos, dokumentų apyvartos ir verslo valdymo sistemos ir pan.).

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos meniu

Kita anketa »