AgnePuckiene
Vieša
Pranešti

Informacinių ir komunikacinių technologijų keliamų reikalavimų darbe ir darbuotojo gebėjimo suderinti darbo ir šeimos pareigas sąsajos

Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),

Esu Vilniaus Universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų studentė. Rašau baigiamąjį magistro darbą, kurio tikslas išsiaiškinti kaip informacinės ir komunikacinės technologijos darbe (išmanusis telefonas, kompiuteris, el. paštas ir kitos technologijos) ir šių technologijų reikalavimai (nuolatinis pasiekiamumas, informacijos krūvis, techniniai trukdžiai ir kt.) veikia darbuotojo gebėjimus suderinti darbo ir šeimos pareigas, nustatyti kaip šį ryšį veikia su darbu susijusi psichologinė įtampa, ir darbuotojo gebėjimas įveikti profesinius sunkumus.

Tyrimo klausimyną užpildyti užtruksite iki 10 minučių. Anketoje nėra teisingų atsakymų, todėl vertindami pateiktus teiginius remkitės savo darbinėmis situacijomis.

Užtikrinu, kad visiems respondentams garantuotas anonimiškumas ir konfidencialumas. Visi duomenys bus pateikiami apibendrinta forma, kurioje nebus įmanoma identifikuoti konkretaus tyrime dalyvavusio asmens. Anketą vienas respondentas gali pildyti tik vieną kartą.

Dėkoju už Jūsų įsitraukimą, aktyvumą ir skirtą laiką.

Jeigu turite klausimų susijusių su tyrimu, kviečiu kreiptis el. paštu: [email protected].

Ar savo darbe naudojate informacines ir komunikacines technologijas (stacionarus, nešiojamas ir/ar planšetinis kompiuteris, išmanusis telefonas, internetas ir kt.)?Privalomas
Jeigu į šį klausimą atsakėte ne, toliau klausimyno nepildykite.
Kokiu būdu dirbate?Privalomas
Jeigu dirbate hibridiniu būdu, patikslinkite, kiek dienų per savaitę dirbate nuotoliniu būdu?
Įvertinkite, su kokiais reikalavimais susiduriate darbe, dirbant su informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.Privalomas
Pateiktus teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku.
12345
Tikimasi, kad į elektroninius laiškus atsakysiu nedelsiant.
Tikimasi, kad į momentinius pranešimus atsakysiu nedelsiant.
Tikimasi, kad būsiu pasiekiamas bet kuriuo metu (pvz. mobiliuoju telefonu, elektroniniu paštu, momentiniais pranešimais).
Technologijos įgalina žmones, su kuriais dirbu, bet kuriuo metu susisiekti su manimi.
Tikimasi, kad patikrinsiu el. paštą, kai esu ne biure.
Dėl su darbu susijusių klausimų su manimi susisiekia ne darbo metu.
Žmonės neteisingai interpretuoja mano el. pranešimų toną.
Sulaukiu nemandagių el. laiškų iš kolegų ir (arba) klientų.
Aš neteisingai interpretuoju gaunamų el. pranešimų toną.
Galiu kontroliuoti, kaip naudoju technologijas darbe (el. paštas, internetas, nešiojamas kompiuteris, išmanus telefonas ir kt.).
Aš pats/pati renkuosi technologijas, kurias naudoju darbe (el. pašto programa, internetas, nešiojamas kompiuteris, išmanusis telefonas ir kt.).
Technologijos įgalina lankstumą atlikti savo darbą kada ir kur noriu.
Mano kompiuteris užstringa.
Turiu problemų dėl interneto ryšio (pvz. greitis, prieiga, atsisiuntimai).
Kompiuteriniai virusai trukdo užbaigti mano darbus.
Prarandu dokumentus, nes sugenda mano kompiuteris.
Susiduriu su programinės įrangos nesklandumais.
Mano organizacija naudoja technologijas mano darbui stebėti.
Mano organizacija stebi mano naudojimąsi internetu.
Mano organizacija stebi mano elektroninius laiškus.
Mano organizacija stebi mano telefono skambučius.
Tikimasi, kad aš neatsiliksiu nuo su mano darbu susijusios technologinės pažangos.
Tikimasi, kad aš mokėsiu naudotis kompiuterinėmis programomis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su mano darbu.
Technologijos, kurias aš naudoju, sparčiai keičiasi.
Technologijos sukuria man daugiau darbo.
Dėl technologijų aš dirbu ilgiau tiek biure, tiek ir ne biure.
Interneto naudojimas padidina mano darbo krūvį.
Remdamiesi savo asmenine patirtimi, įvertinkite kaip gebate suderinti darbo ir šeimos pareigas.Privalomas
Pateiktus teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku.
12345
Mano darbo reikalavimai trukdo mano namų ir šeimos gyvenimui.
Laikas, kurį užima mano darbas, apsunkina šeimos įsipareigojimų vykdymą.
Dalykai, kuriuos noriu daryti namuose, nepadaromi dėl darbo keliamų reikalavimų.
Mano darbas sukelia įtampą, dėl kurios sunku atlikti šeimos pareigas.
Dėl su darbu susijusių pareigų turiu keisti šeimos veiklos planus.
Mano šeimos ar sutuoktinio/partnerio reikalavimai trukdo su darbu susijusiai veiklai.
Turiu atidėti reikalus darbe, nes man reikia skirti daugiau laiko namuose.
Dalykai, kuriuos noriu daryti darbe, neatliekami dėl mano šeimos ar sutuoktinio/partnerio reikalavimų.
Mano gyvenimas namuose trukdo atlikti mano pareigas darbe, pavyzdžiui, laiku atvykti į darbą, atlikti kasdienes užduotis ir dirbti viršvalandžius.
Su šeima susijusi įtampa trukdo man atlikti su darbu susijusias pareigas.
Įvertinkite savo su darbu susijusią savijautą.Privalomas
Pateiktus teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku.
12345
Man sunku atsipalaiduoti po darbo.
Net namie dažnai galvoju apie savo problemas darbe.
Susierzinu, kai į mane kreipiasi kiti.
Net per atostogas galvoju apie savo problemas darbe.
Kartais jaučiuosi tarsi „nervų ryšulėlis“.
Greitai supykstu.
Lengvai susierzinu, nors nenoriu, kad taip nutiktų.
Kai grįžtu namo pavargęs (-usi) po darbo, jaučiuosi gana irzlus (-i).
Įvertinkite, kaip Jums sekasi įveikti darbe patiriamus sunkumus.Privalomas
Pateiktus teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku.
12345
Dėl savo sumanumo žinau, kaip išspręsti nenumatytas problemas darbe.
Jei darbe man iškyla problema, dažniausiai aš surandu išeitį.
Susidūręs (-usi) su sunkumais darbe, aš išlieku ramus (-i), nes pasitikiu savo sugebėjimais.
Kai darbe iškyla problema, aš galiu rasti kelis jos sprendimo būdus.
Nesvarbu, kokių kliūčių atsiranda mano darbe, dažniausiai sugebu su tuo susitvarkyti.
Įgyta darbo patirtis gerai paruošė mane darbui ateityje.
Aš pasiekiu tikslus, kuriuos išsikeliu sau darbe.
Aš jaučiuosi pasiruošęs (-usi) įvykdyti daugumą reikalavimų darbe.
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius (įrašykite skaičių):Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Kiek turite nepilnamečių vaikų?Privalomas
Jūsų šeimyninė padėtis:Privalomas
Jūsų užimamos pareigos organizacijoje:Privalomas
Jūsų darbo patirtis dabartinėje organizacijoje (metais):Privalomas
Organizacijos, kurioje dirbate, dydis pagal darbuotojų skaičių:Privalomas
Organizacijos, kurioje dirbate, veiklos sritis:Privalomas