Useraganyte
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Įmonių socialinės atsakomybės raiška vartotojų požiūriu

Esu Kauno Technologijos Universiteto studentė ir rengiu magistro baigiamąjį darbą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kokią reikšmę įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų raiškai suteikia vartotojai. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus naudojami baigiamajam magistro darbui parengti.

1. Kokie, Jūsų manymu, įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų aspektai yra svarbiausi? (pažymėkite 2 labiausiai tinkamus atsakymus)
2. Kokios, Jūsų manymu, EKONOMINĖS įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvos yra svarbiausios? (pažymėkite ne daugiau kaip 3 labiausiai tinkamus atsakymus)
3. Kokios, Jūsų manymu, TEISINĖS įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvos yra svarbiausios? (pažymėkite ne daugiau kaip 3 labiausiai tinkamus atsakymus)
4. Kokios, Jūsų manymu, ETINĖS įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvos yra svarbiausios? (pažymėkite ne daugiau kaip 3 labiausiai tinkamus atsakymus)
5. Kokios, Jūsų manymu, FILANTROPINĖS įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvos yra svarbiausios? (pažymėkite ne daugiau kaip 3 labiausiai tinkamus atsakymus)
6. Iš kokių informacijos šaltinių dažniausiai sužinote apie tai, kad įmonės vykdoma veikla yra socialiai atsakinga? (pažymėkite 2 labiausiai tinkamus atsakymus)
7. Kaip manote, ar socialiai atsakinga įmonė yra naudinga Jums kaip vartotojui?
8. Skalėje nuo „visiškai nesvarbu“ iki „labai svarbu“ įvertinkite ĮSA iniciatyvų įgyvendinimo priemones:
9. Skalėje nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ pažymėkite apie galimą savo kaip vartotojo prisidėjimą prie įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų:
10. Kurie veiksniai skatina įmones savo veikloje įgyvendinti socialinės atsakomybės iniciatyvas? (pažymėkite 3 labiausiai tinkamus atsakymus)
12. Ar priskirtumėte save prie socialiai atsakingų vartotojų ( t. y. taupus vartojimas, išteklių tausojimas, atliekų rūšiavimas, draugiškesnių aplinkai produktų naudojimas ir pan. ) ?
13. Jūsų lytis:
14. Jūsų amžius:
15. Jūsų išsilavinimas:
16. Jūsų padėtis vissuomenėje:
17. Kuriai kategorijai priskirtumėte savo gaunamas pajamas?

Anketos meniu

Kita anketa »