UserVaida193
Vieša
Pranešti

Įmonių socialinės apskaitos informacijos atskleidimo suinteresuotosioms šalims tyrimas

Sveiki,

Aš esu Kauno technologijos universiteto magistrantė.

Tyrimas yra atliekamas rengiant magistro baigiamąjį darbą. Duomenys, kurie bus surinkti šios apklausos metu, bus naudojami analizuojant ryšį tarp įmonių atskleidžiamos socialinių inicialtyvų informacijos ir suinteresuotų šalių. Ši anketa yra visiškai anoniminė ir konfidenciali. .

Atsakyti į pateiktus klausimus užtruks iki 15 minučių.

Dėkui už dalyvavimą apklausoje!

Jūsų lytis
Ar žinote kas yra įmonės veikla suinteresuota šalis?
Ar Jūs laikote save kokios nors įmonės veikla suinteresuota šalimi?
Jei laikote save suinteresuota šalimi, kas Jūs esate?
Ar esate girdėjęs (-usi) terminus „socialinė apskaita“ ar „socialinė atsakomybė“?
Ar žinote, kaip apibrėžiama „socialinė apskaita“ ar „socialinė atsakomybė“?
Kaip manote, ar šiuolaikinis verslas turi būti socialiai atsakingas?
Kokie įmonių socialinės atsakomybės aspektai Jums yra patys svarbiausi?
Visiškai nesvarbuNesvarbuNesi svarbu, nei nesvarbuSvarbuLabai svarbu
Pozityvus bendravimas su klientais
Taisyklingas produktų ženklinimas
Kova su korupcija
Dalyvavimas labdaringose iniciatyvose
Lėšų skyrimas darbuotojų švietimui
Lygių galimybių suteikimas darbuotojams
Rūpinimasis darbuotojų sauga
Etiškas elgesys su darbuotojais
Saikingas išteklių (elektra, vanduo, dujos, degalai ir pan.) naudojimas
Aplinkosauginė veikla
Sąžiningas veikimas rinkoje
Kaip manote, kas labiausiai skatina įmones atskleisti socialinės apskaitos informaciją?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Įmonės prekių ar paslaugų vartotojas
Įmonės esami ir potencialūs darbuotojai
Vietinės bendruomenės
Valstybės institucijos
Kiti vidiniai suinteresuoti asmenys (akcininkai, vadovybė ir kt.)
Jūsų nuomone, kokios yra pagrindinės įmonių socialinės informacijos atskleidimo priežastys?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Įmonės noras pagerinti savo įvaizdį, kas sąlygoja didesnę pardavimų apimtį, žinomumą, pajamų augimą ir kt.
Atsakomybės už savo veiklos socialinių pasekmių pripažinimas
Tam daro įtaką globalizacija (užsienio investuotojai ir parteriai skatina prisiimti socialinės apsakomybės principus į savo veiklą)
Suinteresuotų šalių spaudimas, valdžios institucijų siekis verslą paskatinti prisiimti socialinės atsakomybės principus į savo veiklą
Kam yra naudinga, jog įmonės elgiasi socialiai atsakingai ir šią informaciją atskleidžia visuomenei?
Ar dažnai, prieš turint reikalų su įmone (darbinantis, investuojant, perkant produktus ir kt.) domitės ar jos veikla yra socialiai atsakinga?
Kaip manote, ar įmonių socialinė atsakomybė turi poveikį visuomenei?
Ar įmonė, su kuria Jūs turite reikalų (dirbate, perkate prekes ir paslaugas ar pan.) yra socialiai atsakinga?
Jūsų nuomone, ar šiuolaikinis verslas atskleidžia visą socialinę informaciją, kuri reikalinga suinteresuotoms šalims?
Ar esate girdėję apie socialinės atsakomybės ataskaitas ar tvarumo ataskaitas?
Iš kur gaunate pagrindinę informaciją apie įmonių socialinę atsakomybę?
Kokios įmonių socialinės informacijos Jūs pasigendate?
Visiškai nepasigenduNepasigenduNei nepasigendu, nei pasigenduPasigenduLabai pasigendu
Ekonominė informacija
Aplinkosauginė veikla
Darbo praktika ir darbo sąlygos
Žmogaus teisė
Visuomeninė veikla
Atsakomybė už produktus
Jūsų nuomone šiuolaikinės įmonės:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei nesutinku, nei sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose
Aktyviai prisideda prie socialinių iniciatyvų, skatinančių visuomenės gerovę
Rūpi aplinkosauginės problemos bei jų sprendimo galimybės
Įmonės netoleruoja žmogaus teisių pažeidimų
Įmonėse yra suteikiamos lygios teisės visiems darbuotojams
Pagrindinė priežastis, kodėl įmonės dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose, yra tai, jog rūpinamasi visuomenės gerove
Pagrindinė priežastis, kodėl įmonės dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose, yra tai, jog siekiama padidinti įmonės žinomumą
Įmonės skiria pakankamai daug laiko bei lėšų dalyvavimui įvairiose socialinėse iniciatyvose
Manau, jog būti socialiai atsakinga turėtų būti kiekvienos įmonės tikslas