Useringaborga
Results59
Vieša
Pranešti

Įmonių socialinė atsakomybė statybų srityje

Ši apklausa atliekama norint ištirti bei įvertinti socialinės atsakomybės versle poreikį bei galimybes statybų srityje. Anketa yra anonimiška, todėl konfidencialumas garantuotas.

Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar žinote terminą įmonių socialinė atsakomybė?Privalomas
Jeigu atsakėte į 1 klausimą “taip, žinau”, pažymėkite kokie elementai apima įmonių socialinę atsakomybę? (galimi keli atsakymai)
2. Jūsų nuomone, kuo naudinga įmonių socialinė atsakomybė? (galimi keli atsakymai)Privalomas
3. Ar galėtumėte nurodyti 2 įmones, kurios yra socialiai atsakingos?
4. Jūsų nuomone, kokios pagrindinės priežastys lemia tai, kad ne visos įmonės yra socialiai atsakingos? (galimi keli atsakymai)Privalomas
5. Kokius iš žemiau išvardintų projektų įmonė kurioje dirbate įgyvendino per praėjusius 3 metus? (galimi keli atsakymai)Privalomas
6. Įvertinkite žemiau išvardintus įmonės sėkmę lemiančius veiksnius skalėje nuo 1 iki 5 (kur 1 – visiškai nesvarbu; 2 - svarbu ; 3 - nei svarbu nei nesvarbu; 4 - svarbu; 5 - labai svarbu):Privalomas
12345
Įstatymų laikimasis
Šiuolaikinių vadybos metodų diegimas
Įmonės įvaizdis
Rūpinimasis darbuotojais
Ekonominė ir finansinė įmonės būklė
Skaidri atlyginimo, priedų, premijų mokėjimo sistema
Aplinkos tausojimas
Įmonės kultūrinė aplinka
Įmonės technologinė aplinka
Filantropinė veikla (pvz; labdara)
7. Kokie Jūsų įmonėje yra taikomi socialinės atsakomybės standartai? (galimi keli atsakymai)Privalomas
8. Jūsų nuomone, kas įmonę paskatino įsidiegti aukščiau pažymėtus sertifikatus? (galimi keli atsakymai)Privalomas
9. Jūsų nuomone, kokiai socialinei veiklai Jūsų įmonė turėtų skirti daugiau lėšų? (galimi keli variantai)Privalomas
10. Kokiose rinkose Jūsų įmonė veikia? (galimi keli variantai)Privalomas
11. Kokiose srityse dažniausiai pasitaiko problemų vykdant įmonės veiklą? (galimi keli atsakymai)Privalomas
12. Ar esate patenkintas (-a) savo darbo sąlygomis?Privalomas
13. Ar Jums tenka dirbti viršvalandžius dėl nespėtų laiku padarytų darbų?Privalomas
14. Per pastaruosius metus, Jūsų dirbamoje įmonėje įvyko nelaimingų atsitikimų:Privalomas
Jeigu pasirinkote atsakymą b – d , tai Jūsų nuomone, nelaimingas (-i) atsitikimas (-ai) įvyko dėl (įrašyti, pvz; darbuotojo aplaidumo, specialių įrankių trūkumo, dėl saugumo instruktažo nebuvimo ir pan.):
15. Kaip įvertintumėte savo darbovietės personalą skalėje nuo 1 iki 5 (kur 1 – visiškai blogai; 2 - blogai ; 3 - nei blogai nei gerai; 4 - gerai; 5 - labai gerai):Privalomas
ADMINISTRACIJOS darbuotojai
12345
Bendravimas
Mandagumas
Paslaugumas
Kvalifikacija
Profesionalumas
.Privalomas
DARBININKAI
12345
Bendravimas
Mandagumas
Paslaugumas
Kvalifikacija
Profesionalumas
16. Jūsų nuomone, kas labiausiai rūpi jūsų įmonės vadovybei? Svarbumą įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5 (kur 1 – visiškai nesvarbu; 2 - nesvarbu ; 3 - nei svarbu nei nesvarbu; 4 - svarbu; 5 - labai svarbu):Privalomas
12345
Įmonės įvaizdis
Aplinka
Darbuotojai
Partneriai/ tiekėjai
Pelnas
Visuomenė
Klientai
Konkurentai
Jūsų užimamos pareigos yra:Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius yra:Privalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
Kiek Jūsų įmonėje dirba darbuotojų?Privalomas