Userluraaaa
Results117
Vieša
Pranešti

Įmonės veiklos rezultatų vertinimas

Sveiki!

Esu Laura Kozyriūtė, Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto IV kurso studentė. Atlieku bakalaurinio darbo tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti tradicinių ir šiuolaikinių veiklos vertinimo sistemų naudojimo patirtį Lietuvos įmonėse.

Man yra svarbi Jūsų nuomonė. Atsakymai bus naudojami statistiniam apibendrinimui baigiamojo darbo tikslais, todėl garantuojamas Jūsų pateiktų atsakymų konfidencialumas. 

Iš anksto dėkoju Jums už atsakymus ir skirtą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Įmonės teisinė formaPrivalomas
2. Įmonės dydisPrivalomas
Pic
3. Ar Jūsų įmonei yra svarbu užtikrinti nuolatinį veiklos tobulinimą?Privalomas
4. Ar esate patenkinti savo įmonės veikla?Privalomas
5. Kaip manote, kokie veiksniai turi įtakos sėkmingam kiekvienos įmonės funkcionavimui?Privalomas
Pasirinkite ne daugiau kaip tris atsakymo variantus
6. Praktikoje egzistuoja įvairūs būdai, kurių pagalba galima analizuoti/vertinti įmonės veiklos rezultatus. Prašome nurodykite ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais?Privalomas
Pic
visiškai sutinkusutinkunei sutinku, nei nesutinkunesutinkuvisiškai nesutinkuneturiu nuomonės
a) Įmonės veiklos rezultatai geriausiai įvertinami naudojant absoliučius finansinius rodiklius
b) Įmonės veiklos rezultatai geriausiai įvertinami naudojant santykinius finansinius rodiklius
c) Įmonės veiklos rezultatai geriausiai įvertinami naudojant nefinansinius veiklos rodiklius
d) Įmonės veiklos rezultatai geriausiai įvertinami naudojant finansinių rodiklių sistemas
e) Įmonės veiklos rezultatai geriausiai įvertinami naudojant sistemas, kurios integruoja savyje finansinius ir nefinansinius rodiklius
7. Ar Jūsų įmonė veiklos vertinimui taiko žemiau nurodytus veiklos vertinimo būdus?Privalomas
taikoiš dalies taikonetaikonegaliu pasakyti
Veiklos rezultatų vertinimas taikant absoliučius finansinius rodiklius
Veiklos rezultatų vertinimas taikant santykinius finansinius rodiklius
Veiklos rezultatų vertinimas taikant nefinansinius veiklos rodiklius
Veiklos rezultatų vertinimas taikant finansinių rodiklių sistemas
Veiklos rezultatų vertinimas taikant sistemas, kurios integruoja savyje finansinius ir nefinansinius rodiklius
8. Per kelis dešimtmečius buvo sukurta ir autorių pateikta gausybė įvairių veiklos vertinimo sistemų, kurios jau ilgą laiką sėkmingai praktikoje naudojamos. Prašome nurodykite, kurios žemiau išvardintos veiklos vertinimo sistemos Jums yra žinomos ir naudojamos įmonėje?Privalomas
sistema yra žinoma ir taikoma įmonėjesistema yra žinoma ir planuojama taikyti įmonėjesistema yra žinoma, tačiau jos taikyti neplanuojamasistema nėra taikoma įmonėje, tačiau apie ją esame girdėjęneturiu nuomonės
Du Ponto sistema
Sistema Pyramid Structure of Ratios
ZVEI sistema
Ekonominės pridėtinės vertės sistema (angl. economic value added - EVA)
Beaver sistema
Weibel sistema
CAMEL sistema
Subalansuotų rodiklių sistema (angl. Balanced Scorecard - BSC)
Veiklos vertinimo piramidė (angl. strategic measurement analysis and reporting technique - SMART)
Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis (angl. European Foundation for Quality Management - EFQM)
Veiklos vertinimo prizmė (angl. performance prism - PMP)
9. Kaip dažnai Jūsų įmonėje veiklos rezultatai yra vertinami?Privalomas
10. Teigiama, kad norint kurti naują ar pasirinkti praktikoje taikomą sistemą, reikėtų laikytis esminių išskirtų reikalavimų. Prašome nurodykite ar pritariate žemiau nurodytiems teiginiams?Privalomas
visiškai sutinkusutinkunei sutinku, nei nesutinkunesutinkuvisiškai nesutinkuneturiu nuomonės
Vertinimo sistema turėtų derėti su organizacijos strategija
Sistemoje turėtų būti išlaikytas finansinių ir nefinansinių rodiklių santykis
Vertinimo sistema turėtų padėti suderinti skirtingus tikslus, išryškinti prioritetus
Vertinimo sistema turėtų padėti identifikuoti problemines sritis
Vertinimo sistema turėtų užtikrinti grįžtamąjį ryšį, nuolatinį organizacijos veiklos tobulinimą
Naudojamos vertinimo priemonės turėtų kisti priklausomai nuo aplinkybių
Reikia periodiškai atnaujinti sistemos tinkamumą, atsižvelgiant į konkurencinės aplinkos pokyčius
11. Kaip Jūs manote, dėl kokių priežasčių įmonės vadovybė atsisako diegti bei naudoti veiklos vertinimo sistemas?Privalomas
Galimi keli atsakymo variantai