Userkatiruta
Vieša
Pranešti

Įmonės įvaizdžio formavimasis visuomenėje

Anketos duomenys bus panaudoti semestriniame darbe
Jūsų amžius
Jūsų lytis
Jūsų socialinė padėtis
Ar turite vaikų?
Jūsų išsilavinimas
Šiuo metu Jūs
Keliose darbovietėse teko dirbti?
Jei šiuo metu dirbate, kokios Jūsų pareigos?
Kokioje sferoje dirbate(-ote)? (Pažymėkite visus tinkančius atsakymus)
Kokio šaltinio informacija daro didžiausią įtaką jūsų nuomones apie įmonę formavimui?:
Jei atsakėte "Kita", nurodykite informacijos šaltinį
Kokią įtaką geram įmonės įvaizdžiui turi ekonominis pajėgumas?
Kokią įtaką geram įmonės įvaizdžiui turi įmonės plėtra?
Kokią įtaką geram įmonės įvaizdžiui turi darbuotojų lojalumas?
Kokią įtaką geram įmonės įvaizdžiui turi aktyvumas socialiniuose-kultūriniuose projektuose, labdara?
Kokią įtaką geram įmonės įvaizdžiui turi naujų technologijų diegimas?
Kas dar turi įtakos teigiamam įmonės įvaizdžio formavimui?
Kokią įtaką įmonės įvaizdžio formavimui turi žiniasklaidos dėmesys?
Kokią įtaką įmonės įvaizdžiui turi darbuotojų kaita?
Kokią įtaką įmonės įvaizdžiui turi įsitraukimas į politiką?
Turėdami du pasiūlymus darbui pasirinktumėte:
Pasirinktumėte: