Useragnecesnaite
Vieša
Pranešti

Įmonės darbuotojų apklausa organizacijos mikroklimato tyrimui atlikti

UAB „Verslauk 4 “ personalo skyrius atlieka įmonės mikroklimato tyrimą Šis tyrimas padės išanalizuoti organizacijos klimato būklę.

Anketa yra anoniminė, todėl labai prašoma objektyviai atsakyti į pateiktus klausimus. Atsakydami į klausimus, pasirinkite Jums tinkančius atsakymų variantus, o kur reikės - parašyti Jums tinkamą variantą.

Iš anksto dėkojame už atsakymus ir dalyvavimą apklausoje! 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

1. Kaip vertinate kolektyvo bendravimą?
2. Ar jaučiatės reikalingas šioje įmonėje?
3. Ar Jūsų vertybės sutampa su įmonės vertybėmis?
4. Įvertinkite tarpusavio santykius organizacijos kolektyve. Pasirinkite tinkamiausią variantą.
SutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinku
Darbuotojai tarpusavyje nebendrauja
Darbuotojai pažįsta vieni kitus ir noriai bendrauja
Kolektyve yra tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas
Darbuotojai bendrauja tik darbo klausimais ir esant reikalui
5. Ar vadovo asmeninės savybės turi įtakos organizacijos mikroklimatui?
6. Ar šiuo metu organizacijoje kyla tarpusavio konfliktai?
7. Ar labiau kvalifikuoti komandos nariai stengiasi padėti naujokams?
8. Ar darbuotojai turi galimybę dalyvauti sprendimų priėmime?
9. Ar Jus tenkina personalo skyriaus veikla?