Userdgruodis123
Vieša
Pranešti

Įmonės darbuotojų apklausa dėl motyvavimo priemonių

Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Kaip vertinate mūsų įmonės darbą?
Kokio tipo motyvavimo priemones rinktumėtės darbe?
Kokio tipo motyvacines priemones turite pasiūlyti už gerai atliktą darbą?
Ar esate patenkinti savo darbo vieta?
Įvertinkite motyvavimo priemonių grupes, kurios Jūsų manymu aktualiausios?
Sveikatos draudimas, socialinės garantijos
Paaukštinimas pareigose
Įgaliojimų ar atsakomybės privilegija
Didesnis atlyginimas ir tam tikri bonusai
Jūsų manymu ar būtina vieninga motyvacinė sistema organizacijoje?
Jūsų užimamos pareigos organizacijoje?
Ar gaunate pakankamą atlygį įmonėje už savo atliekamą darbą?
Ką patartumėte tobulinti ar keisti su šiuo metu esančiomis motyvacinėmis priemonėmis darbe
Kaip vertinate dabartines motyvacijos priemones darbe?