Uservaivavalantin
Results7
Vieša
Pranešti

IKT taikymo patirtys pagrindiniame ugdyme.

Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo patirtys pagrindiniame ugdyme.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Informacines komunikacines technologijas naudojate:
Informacinių komunikacinių technologijų nenaudojate, nes:
Kaip dažnai ugdymo(si) procese taikote IKT?
Kokias IKT turite savo klasėje?
Kiek šie teiginiai tinka Jums? Pažymėkite atsakymus, kurie geriausiai išreikštų Jūsų nuomonę. (Galimi keli variantai)
Ar esate dalyvavusi (-ęs) seminaruose, mokymuose, susijusiuose su naujausiomis IKT priemonėmis?
Kokiose veiklose IKT taikymas duoda didžiausią naudą?
Kokiu tikslu ugdymo(si) procese naudojate IKT?
Kokie veiksniai švietimo įstaigose skatina kvalifikacijos tobulinimą, mokymą(si)?
Kokiais būdais tobulinate savo naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetenciją?
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų pedagoginis darbo stažas: