UserLiepa54
Results159
Vieša
Pranešti

IKT laisvalaikiui ir ugdymuisi: mokytojų požiūris

Gerb. Mokytojai,

Labai prašome nuoširdžiai atsakyti į anketos klausimus! 

Klausimynas yra ANONIMINIS. Šiaulių universiteto mokslininkai šiuo klausimynu siekia surinkti duomenis apie mokytojų ir mokinių IKT naudojimosi įpročius ir įgūdžius, mokymosi sutrikimų ar negalių tyrinčių vaikų IKT naudijimosi ugdymo procese ir laisvalaikiu ypatumus Gauti rezultatai bus panaudoti tik apibendrinus duomenis tobulinant nemokamą lietuvišką paslaugą "Pagalbininkas" socialinės atskirties mažinimui. Paslauga gali ir galės laisvai naudotis ir mokytojai, specialiojo ugdymo specialistai ugdymo procese, ir ugdytiniai savarankiškam kalbos ir socialinių įgūdžių lavinimui.

Atsakydami į klausimus apie savo mokinių elgseną ir įpročius, įsivaizduokite vidutinį, tipiškiausią, labiausiai visus Jūsų ugdytinius reprezentuojantį mokinį.

Socialinės atskirties mažinimo paslauga Pagalbininkas yra viena iš "Lietuvių kalba valdomos paslaugos (LIEPA)" projekto 6 paslaugų pagal Ekonomikos augimo programos prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K. Šis projektas vykdomas 4 partnerių: Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto. Socialinės atskirties mažinimo paslaugos Pagalbininkas kūrėjų komandą sudaro: ekspertė-praktikė, soc. m. mgr. Irena Poškienė, ekspertė-praktikė, soc. m. mgr. Ligita Elijošienė, socialinės pedagogikos nuolatinių studijų III kurso studentas Denas Dailinda, soc. m. dr. Rita Melienė, soc. m. dr. Renata Gelžinienė, soc. m. dr. Asta Vaitkevičienė (socialinės atskirties mažinimo paslaugos Pagalbininkas projekto vadovė; kontaktiniai duomenys: e-paštas: menas885@gmail.com, mob. 8 685 25992).

Dėkojame už Jūsų sugaištą laiką ir pagalbą mums!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar esate prisijungęs prie kokio nors socialinio tinklo ("Skype" nelaikomas socialiniu tinklu):Privalomas
(pasirinkite tinkamą atsakymo variantą)
2. Socialiniame tinkle Jūs lankotės:Privalomas
(pasirinkite vieną atsakymo variantą)
3. Jūsų socialinio tinklo profilyje matyti:Privalomas
(pasirinkite tinkamus atsakymo variantus)
4. Socialiniame tinkle Jūsų draugai yra:Privalomas
(pasirinkite tinkamus atsakymo variantus)
5. Kam Jūs naudojate virtualią erdvę dažniausiai?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį kiekvieno teiginio vieną įvertį)
Tikrai NENeLyg ir neLyg ir taipTaipTikrai TAIP
Bendravimui socialiniuose tinkluose
Mėgstamos muzikos klausymuisi
Mėgstamų kino filmų peržiūrai
Žaisti kompiuterinius žaidimus
Vaizdo siužetų peržiūrai Youtube
Dalykinės informacijos paieškai
Pramogų naujienų paieškai
Pasirengti pamokai
Komentarams apie įvykius, žmones
Apsipirkimui
Mokomųjų programų / žaidimų paieškai
Naujienų, žinių skaitymui
Informacijos apie pomėgius paieškai
Atsakymams į mokinių ir jų tėvų elektroninius laiškus
Elektroninio dienyno pildymui
Bendravimui pedagogų forumuose, internetinėse svetainėse
Verslui
Finansiniams reikalams tvarkyti, mokesčiams mokėti
6. Ar žinote, kas yra Jūsų mokinių herojai?Privalomas
8. Kokie herojai yra populiariausi tarp Jūsų mokinių?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį kiekvieno teiginio vieną įvertį)
Tikrai NENeLyg ir neLyg ir taipTaipTikrai TAIP
Knygos
Animacinio filmo ar filmuko
Kompiuterinių žaidimų
Žmonės iš artimos aplinkos
Sportininkai
Pramogų pasaulio atstovai
Reklamos personažai
Daininkai
Menininkai
Aktoriai
Istorinės asmenybės
9. Koks dažniausiai yra mokinių herojus? Atsakydami įsivaizduokite tipiškiausią savo mokinįPrivalomas
Tikrai NENeKo gero neKo gero taipTaipTikrai TAIP
Sumanus
Protingas
Švelnus
Ramus
Linksmas
Įdomus
Draugiškas
Nenugalimas
Nuolaidus
Darbštus
Greitas
Stiprus
Sąžiningas
Dosnus
Geraširdis
Gražus
Talentingas
Kuklus
Išprusęs
Padorus
Teisingas
Taikus
Jautrus
Mandagus
Pasiaukojantis
Užjaučiantis
Mielas
10.Kaip Jūs sužinote apie mokinių herojus?Privalomas
Tikrai NENeKo gero neKo gero taipTaipTikrai TAIP
Mokiniai patys papasakoja
Pats(pati) klausinėju mokinių
Išgirstu kaip mokiniai kalbasi, dalijasi įspūdžiais, aptarinėja juos
Surandu informaciją virtualioje erdvėje apie vaikų mėgstamas knygas, filmus, žaidimus ir t.t.
Pastebiu, kad mokiniai vartoja herojų vardus, imituoja jų elgesį
Papasakoja tėvai
Pats(pati) turiu panašaus amžiaus vaikų
Sužinau iš kolegų
11. Kaip, Jūsų manymu, virtualioje erdvėje elgiasi Jūsų mokiniai? (atsakydami įsivaizduokite tipiškiausią mokinį)Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį kiekvieno teiginio vieną įvertį)
NiekadaRetaiKo gero retaiKo gero dažnaiDažnaiNuolat
Informuoja apie pokyčius savo gyvenime
Peržiūri informaciją apie žmones, įvykius
Peržiūri savo draugų žinutes, informaciją
Rašo komentarus apie patikusius / nepatikusius žmones, įvykius
Stebi video siužetus apie pomėgius
Kažką veikia pagal video siužetuose pateiktas instrukcijas
Įkelia filmuotus vaizdus (nuotykius, įvykius)
Susipažįsta su naujais pažįstamais
Dalinasi mokslo informacija su draugais
Ieško informacijos pamokoms
Stebi išplatintus smurto vaizdus
Patys platina smurto vaizdus
Patys tyčiojasi iš kitų
Ieško įvairios juokingos informacijos
Dalinasi juokinga informacija su bendraamžiais
Stebi erotinius / seksualius vaizdus
Persiunčia erotinius / seksualius vaizdus
Skaito erotines / seksualias žinutes
Siunčia, komentuoja, erotines / seksualias žinutes
Susitinka su interneto naujais pažįstamais
Bendrauja
Įkelia nufilmuotas išdaigas
Yra buvę patyčiu objektu
12. Jūsų nuomone, koks yra kompiuterinių / virtualių žaidimų poveikis vaikams?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį kiekvieno teiginio vieną įvertį)
Tikrai NENeKo gero neKo gero taipTaipTikrai TAIP
Padeda užsimiršti
Padeda smagiai praleisti laiką
Padeda atsipalaiduoti
Padeda išsikrauti
Kelia susijaudinimą
Kelia susierzinimą
Lavina, plečia akiratį
Leidžia kažko išmokti
Lavina naudojimosi kompiuteriu gebėjimus
Įtraukia į virtualų pasaulį
Formuoja agresyvios elgsenos modelius
Skatina kovoti ir laimėti
Plėtoja pažįstamų ratą
Atitraukia nuo kitos, intelektualios, veiklos
Riboja vaikų fizinį aktyvumą
Skatina norą realų pasaulį pakeisti virtualiu
Padeda jaustis priimtam, grupės nariu
Lavina atmintį
Lavina vaizduotę
Moko spręsti problemas
Lavina reakciją
Lavina pastabumą
Lavina sugebėjimą užjausti
13. Ar pritariate teiginiui, kad kompiuteris negalių ir sutrikimų turinčiam vaikui... (žiūrėkite į teiginio skirtingas pabaigas ir pasirinkite pritarimo / nepritarimo laipsnį. Jeigu negalite atsakyti, pereikite prie kito klausimo)
Tikrai NENeKo gero neKo gero taipTaipTikrai TAIP
Formuoja kompiuterinio raštingumo pagrindus
Palengvina mokymąsi
Plečia akiratį
Lavina kalbą, plečia žodyną
Ugdo pasitikėjimą savo jėgomis
Mažina socialinę atskirtį
Padeda susirasti draugų
Padeda ugdytis bendravimo įgūdžius
Padeda mokytis adekvačiai elgtis įvairiuose socialiniuose kontekstuose
Padeda jaustis visaverčiu, tokiu, kaip kiti
14. Ką kompiuteriniuose žaidimuose vertina Jūsų mokiniai?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį kiekvieno teiginio įvertį)
Tikrai NENeLyg ir neLyg ir taipTaipTikrai TAIP
Ar vertina labiau už visas kitas žaidimo ypatybes žaidimo grafiką?
Ar patinka žaidimai, kontroliuojami kūno judesiais (naudojate xbox kinect, wii)
Ar patinka žaidimuose tikroviškai pavaizduoti žmonės, aplinkoje esantys daiktai?
Ar patinka žaidimuose specialieji efektai?
Ar patinka žaidimai, kuriuose naudojami virtualūs žaidėjo personažai ir avatarai?
Ar patinka žaidimai, kuriuose naudojami fantastiniai personažai?
Ar patinka žaidimai, kuriuose žmonės, kiti personažai yra realistiški?
Ar patinka žaidimai, kurių vaizdai neanimuoti?
Ar patinka mokomieji žaidimai?
Ar geriau rinktųsi nemokamą, bet paprastesnį žaidimą?
Ar geriau rinktųsi mokamus, bet aukštos kokybės žaidimus?
Ar jiems svarbu, kad žaisti galima būtų su kitu žaidėju internete?
Ar svarbu lietuviška žaidimo sąsaja?(žaidimo įdiegimas, meniu žaidime, pagalba, paaiškinimai)
15. Kaip, Jūsų manymu, elgiasi mokinių tėvai?Privalomas
(pažymėkite Jums tinkantį kiekvieno teiginio vieną įvertį)
Labai retaiRetaiKo gero retaiKo gero dažnaiDažnaiLabai dažnai
Žino kiek vaikas laiko praleidžia internete
Kontroliuoja jo laiką internete
Žino mokinio lankomus internetinius puslapius
Blokuoja nepageidaujamus internetinius puslapius
Žino virtualius draugus
Nuolat stebi vaiko draugų ratą
Žino, kad vaikas žaidžia žaidimus
Domisi kokius žaidimus jis žaidžia
Jaučiasi saugūs, kai vaikas namuose prie kompiuterio
Moko jį saugiai elgtis virtualioje erdvėje
Nerimauja dėl vaiko laiko elgesio internete, bet nieko nedaro
Supranta pavojus, bet mano, kad jų vaiko tai nepalies
Siūlo savo vaikams vertingus žaidimus ir veiklas internete
Rodo tinkamo elgesio internete pavyzdį
Kartu su vaiku leidžia laiką internete
16. Kaip Jūs leidžiate laisvalaikį?Privalomas
NiekadaLabai retaiRetaiDažnaiLabai dažnaiVisada, kai tik galiu
Skaitote knygas
Būnate su draugais
Tvarkote namus
Savanoriaujate, kažkam padedate
Sportuojate
Žiūrite TV
Pramogaujate internete
Stengiatės profesiškai tobulėti
"Sėdite" socialiniame tinkle
Žaidžiate kompiuterinius žaidimus
Bendraujate su šeima, artimaisiais
Miegate
Gaminate valgį
Žvejojate
Keliaujate
Lošiate kortomis, kitus žaidimus iš pinigų
Dainuojate, piešiate, šokate ir pan.
Klausotės muzikos
Žiūrite filmus
Važinėjate dviračiu
Būnate lauke, gamtoje
Programuojate, domitės programavimu
Kuriate rankdarbius, meistraujate
17. Ar naudojatės internetu namuose?Privalomas
(pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą)
18. Ar turite kompiuterį ir internetą darbo vietoje?Privalomas
19. Kaip dažnai ugdymo procese naudojate?Privalomas
NenaudojuLabai retaiRetaiDažnaiLabai dažnaiNuolat
Kompiuterinius lavinamuosius žaidimus (ne internete)
Kompiuternius lavinamuosius žaidimus (internete)
Išmaniąją lentą
Multimediją
Kompiuterines mokymosi programas (ne internete)
Kompiuterines mokymosi programas (internete)
Power point ar pan.pateiktis
Prezi pateiktis
Nuotraukų ir paveikslėlių redagavimo progrmas (Paint Net, Pictute Manager, etc.)
Skaičiuokles (pvz. MIcrosoft Ecsel)
Vaizdo medžiagos apdorojimo programas (pvz. Windows Live)
E-mokyklos portalo medžiagą
Mokytojų asmeninių ar pedagogų asociacijų svetanių mežiagą
20. Jūsų amžiusPrivalomas
21. Jūsų lytis:Privalomas
(pasirinkite vieną atsakymo variantą)
22. Jūs gyvenate:Privalomas
(pasirinkite vieną atsakymo variantą)
23. Ar turite vaikų?Privalomas
24. Kokioje įstaigoje Jūs dirbate?Privalomas
(pasirinkite tinkamus atsakymo variantus)
25. Kaip vertinate savo materialinę padėtį?
26. Kompiuterių skaičius Jūsų namuose:Privalomas
27.Kompiuteris, kuriuo Jūs namuose naudojatės dažniausiaiPrivalomas
28. Jūs gyvenate:Privalomas
(įrašykite gyvenamosios vietovės pavadinimą)
29. Jūsų tautybė:Privalomas
(įrašykite į laukelį)
30. Kuria kalba kalbate namuose?
31. Jūs dirbate:Privalomas
(jei dirbate dvejose pareigose, pažymėkite abu variantus)