Ikistacionarinės skubios medicinos pagalbos specialistų veiksmų analizė, teikiant pagalbą pacientui su sutrikusiu širdies ritmu

Gerb. Respondente,
esu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos skubios medicinos pagalbos II kurso studentė Deimantė Rebždytė.
Atlieku tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti greitosios medicinos pagalbos specialistų veiksmus, teikiant ikistacionarinę pagalbą asmenims, sutrikus širdies ritmui. 
Labai prašau nuoširdžiai atsakyti ir atidžiai įsiskaityti į mano pateiktus klausimus. Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas, turite teisę apklausoje nedalyvauti. Anketa yra anoniminė, konfidencialumą garantuoju, rezultatai bus naudojami tik duomenų analizei.
Tikiuosi, jog atsakinėjimas į klausimus neužtruks ir bus įdomu. Dėkoju už pagalbą.

Kaip dažnai važiuojate į kvietimus, susijusius su sutrikusiu širdies ritmu?
.