Ikimokyklinių įstaigų vadovų veiklos galimybės užtikrinant vaikų ugdymo kokybę

Nacionaliniu tyrimu siekiame atskleisti ikimokyklinių įstaigų vadovų veiklos galimybes, pareigų ir atsakomybių bei kompetencijų dermę. Tyrime kviečiame dalyvauti visų Lietuvos regionų ikimokyklinių įstaigų vadovus. Jūsų išsakyta nuomonė ir pozicija padės parengti konstruktyvius ikimokyklinėse įstaigose egzistuojančių problemų sprendimus. Apklausoje pateikiamos opiausios ikimokyklinių įstaigų problemos, ypatingai išryškinant didžiulę ikimokyklinių įstaigų vadovų atsakomybės naštą užtikrinant vaikų ugdymo kokybę.

Tyrimo rezultatai bus pristatomi 2015-11-20 vyksiančiame nacionaliniame forume :Darželis, į kurį nori kiekvienas vaikas". Profesionalių ir kompetentingų ikimokyklinio ugdymo specialistų diskusijose aptarsime tyrimo rezultatus, analizuosime veiklos problematiškumą, siūlysime pažangius ir inovatyvius problemų sprendimus.

Labai lauksime Jūsų  minčių ir idėjų!

Pagarbiai

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos komanda

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Nurodykite, kokiai apskričiai priklauso Jūsų ugdymo įstaiga:
Kokiame mieste yra Jūsų vadovaujama ugdymo įstaiga?
Jūsų įstaiga yra:
Jūsų vadybinės veiklos stažas
Jūsų turima vadybinė kategorija
Kiek turite savo vadovaujamoje įstaigoje lopšelio amžiaus vaikų grupių?
Kiek turite savo vadovaujamoje įstaigoje darželio amžiaus vaikų grupių?
Kiek turite savo vadovaujamoje įstaigoje priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių ?
Kaip komplektuojate darželio grupes?
Kokie ikimokyklinės įstaigos higienos normos reikalavimai sukelia daugiausiai rūpesčių Jums kaip vadovui?
Kurios vaikų saugumą įstaigoje užtikrinančios sritys Jums, kaip vadovui, yra problematiškiausios?
Ar tikslingas būtų ikimokyklinio ugdymo programos suformavimas visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms?
Ar tenkina naujoji priešmokyklinio ugdymo programa?
Kaip vertinate priešmokyklinio ugdymo programoje keliamų reikalavimų įgyvendinimo galimybes?
Kiek Jūsų vadovaujamoje įstaigoje yra kompiuterių grupėse?
Kiek Jūsų vadovaujamoje įstaigoje yra interaktyvių lentų ?
Kokių lėšų pagalba įgyjate informacines kompiuterines technologijas vaikų ugdymo proceso modernizavimui?
Ar visi pedagogai geba Jūsų vadovaujamoje įstaigoje dirbti su informacinėmis komunikacinėmis technologijose?
Ko stinga, kad visi pedagogai būtų pajėgūs naudoti modernias informacines technologijas ugdymo procese?
Ar Jus tenkina jaunų pedagogų profesinis parengimas aukštosiose mokyklose?
Kokių gebėjimų ir kompetencijų tikitės priimdama jauną pedagogą į darbą?
Kokių gebėjimų ir kompetencijų tikitės priimdama jauną pedagogą į darbą?
Su kokiais sunkumais susiduriate, įtraukdami tėvus į ugdymo procesą?
Kokius turite švietimo pagalbos specialistus?
Kokių specialistų Jums labiausiai trūksta? (įrašykite)
Pamodeliuokime: kaip manote, kokia alga būtų pakankama darželio auklėtojai, kuri dirbtų motyvuotai? (įrašykite Eur)
Ar turite problemų su administracinės komandos formavimu?
Jei taip, tai kokios problemos pačios ryškiausios?
Iškilus probleminėms situacijoms, kur dažniausiai konsultuojatės?
Kokiais pagrindiniais rodikliais remiatės vertindami įstaigos veiklos kokybę? Pakomentuokite plačiau
Kokia Jūsų nuomonė apie viešųjų ryšių daromą įtaką ikimokyklinės įstaigos vertinimui?
Jūsų pasiūlymai ir komentarai, kaip galima tobulinti ikimokyklinės įstaigos veiklos galimybes, užtikrinant vaikų ugdymo kokybę? Pateikite bent kelias įžvalgas.