Userlaurakumzaite
Results1
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinio ugdymo spec.pedagogus ar kitus specialistus, dirbančius su spec.poreikius turinčiais vaikais.

Gerb. Pedagogės,

     Esu Laura Lankutė  Kauno kolegijos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos III kurso studentė. Šiuo metu rašau kursinį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - atskleisti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbančių pedagogų patirtis  su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Apklausos rezultatai bus naudojami tik apibendrinti, užtikrinant respondentų anonimiškumą. Kiekvieno Jūsų nuomonė svarbi, siekiant gauti kuo tikslesnius tyrimo rezultatus. Ačiū už skirtą laiką.

      Pagarbiai, Laura Lankutė

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų pareigos?Privalomas
Įstaiga, kurioje Jūs dirbate, yra: (spec. vaikų darželis; lopšelis – darželis; darželis – mokykla; darželis ar kt.)?Privalomas
Ar įstaigoje, kurioje Jūs dirbate, yra ugdomi specialiųjų poreikių vaikai? Jei taip, tai kokių sutrikimų turintys?Privalomas
Kokie specialistai (be Jūsų) dirba įstaigoje, pvz., psichologas, logopedas, spec. pedagogas (tiflopedagogas; kineziterapeutas; ergoterapeutas; surdopedagogas), socialinis pedagogas, gydytojas ir kt?Privalomas
Kaip vyksta darbas su specialiųjų poreikių vaikais? Kokios problemos kyla dirbant su tokiais vaikais?Privalomas
Ar specialiųjų poreikių vaikui yra sudaroma individuali programa?Privalomas
Kas dalyvauja sudarant individualias ugdymo programas?Privalomas
Kur vyksta darbas su specialiųjų poreikių vaikais?Privalomas
Kokius metodus taikote, dirbdami su specialiųjų poreikių vaikais?Privalomas
Kokie, Jūsų nuomone, yra veiksmingiausi ir kodėl? (Pakomentuokite)Privalomas
Kokius skatinimo būdus naudojate dirbdami su tokiais vaikais?Privalomas
Kaip pritaikote aplinką vaikų ugdymui? Kokią negalę turinčiam ir kaip?Privalomas
Kaip vertinami vaiko su specialiaisiais poreikiais pasiekimai?Privalomas
Ar tėvai yra informuojami apie vaiko daromą pažangą? Kaip?Privalomas
Ar teikiama švietimo pagalba tėvams? Kokia?Privalomas
Jūsų amžius?Privalomas
Pedagoginis darbo stažas?Privalomas
Pedagoginis darbo stažas su specialiųjų poreikių vaikais?Privalomas