UserDaivmaro
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų požiūrio į tarpusavio bendradarbiavimą tyrimas. Anketa tėveliams

 

Gerb. tėveliai,

Atliekamas tyrimas apie tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Jūsų nuomonė šiuo klausimu labai svarbi, todėl tikimės atvirų ir nuoširdžių atsakymų. Anketa yra anoniminė, apibendrinti tyrimo duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe.

Iš anksto dėkoju už Jūsų sugaištą laiką.

                                                                                                                                                         Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos studentė

                                                                                                                                                                                                                              Daiva Marozienė

1. Jūs esate?
2. Jūsų amžius?
3. Jūsų išsilavinimas?
4. Ar jūs sutinkate su teiginiu, kad tėvelių ir pedagogų bendradarbiavimas yra būtinas?
5. Bendradarbiavimas tarp šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos naudingas, nes: (galimi keli pasirinkimai).
6. Kas turėtų daugiau rodyti iniciatyvos bendradarbiaujant su ugdymo įstaiga?
7. Kokiomis formomis ir kaip dažnai bendraujate su lopšelio-darželio pedagogais? (kiekvienos eilutės atitinkamame stulpelyje pažymėkite ,,X‘‘).
KasdienKas savaitę1-2 kartus per mėnesį1-2 kartus per metusNiekada
Tėvų susirinkimai
Individualios tėvų konsultacijos
Grupinės tėvų konsultacijos
Specialistų konsultacijos tėvams
Bendravimas atvedus ir pasiimant vaiką
Bendri tėvų ir vaikų renginiai (šventės, popietės, rytmečiai, išvykos, t.t.)
Visuomeninė tėvų veikla (pagalba tvarkant lauko ir vidaus aplinkas ir pan.)
Tėvų įsitraukimas į ugdymo veiklas, projektus
Atvirų durų dienos
Bendravimas su pedagogais telefonu, sms
Bendravimas internetu (Facebook, Messenger ir pan.)
Pranešimų siuntimas el.paštu (e-mail)
Informacinių laiškų siuntimas paštu
Informacijos atnaujinimas grupės skelbimų lentoje
Pedagogų apsilankymai šeimoje
8. Nurodykite kelias formas ar būdus, kuriuos dažniausiai taikote bendraudami su pedagogais.
9. Ar Jums pakanka informacijos apie lopšelyje-darželyje vykdomą veiklą ir vaiko (-ų) pasiekimus:
10. Ar Jūs dalyvaujate vaiko lopšelio-darželio renginiuose, šventėse, projektuose?
11. Įvardinkite savo lūkesčius ikimokyklinio ugdymo pedagogams (galimi keli pasirinkimai).
12. Kas, Jūsų nuomone, ypač svarbu, siekiant aktyvesnio tėvų įsitraukimo į vaikų ugdymą? (galimi keli pasirinkimai).
13. Įvardinkite dažniausiai kylančias šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendradarbiavimo problemas ( galimi keli pasirinkimai).
14. Jūsų pasiūlymai, siekiant glaudesnio ir konstruktyvesnio bendradarbiavimo tarp šeimos ir lopšelio-darželio (įrašykite).