Userjustemed
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinio ugdymo kokybė

Sveiki,esu pedagogikos studentė, dirbu darželyje ir noriu sužinoti, tėvų nuomonę apie ikimokyklinį ugdymą bei jo kokybę

Ar turite vaikų, kurie lanko darželį?
Ar vedate vaiką į valstybinį ar privatų darželį?
Kaip įvertintumėte:
Darželyje dirbančių pedagogų darbą
Darželyje vykdomų veiklų kokybę
Darželyje teikiamas paslaugas, padedančias vaiko ugdymui
Maitinimą
Pedagogų komunikaciją su tėvais
Vaiko pasiekimus lankant darželį
Kaip manote, ar ikimokyklinio amžiaus vaikams yra reikalingas muzikinis ugdymas?
Ar darželyje, kurį lanko ar lankė Jūsų vaikas, vyksta įvairios šventės
Ar tokios šventės, Jūsų nuomone, yra reikalingos?
Kaip manote, ar ikimokyklinio amžiaus vaikams naudingas kalbų mokymasis?
Kiek laiko, darbo dienos vakare, praleidžiate su vaiku?
Kaip manote, ar privatus darželis turi daugiau privalumų nei valstybins?
Kaip manote, ar su vaikais turėtų dirbti tik pedagoginį išsilavinimą turintys asmenys ar ne tik
Ar jūsų vaikas:
Noriai eina į darželį
Grižęs namo pasakoja apie veiklas, veiktas darželyje
Bijo darželio
Vakare, po darželio atrodo išsękęs, liūdnas
Daugiau Jūsų pastebėjimų ar nusiskundimų, dėl ugdymo darželyje
Ar Jūsų vaikas pakankamai užimtas darželyje, t.y. turi veiklų, pamokų ir t.t.
Jūsų lytis
Ar jūsų vaikas lanko papildomą veiklą po darželio ar savaitgaliais?
Ar darželio pedagogai pasakoja apie įvykius, įvykusius darželyje ar tiek gerą ar blogą Jūsų vaiko elgesį?
Ar esate ramus palikdamas vaiką darželyje?
Kokio dydžio vaikų grupės turėtų būti?
Ar jūsų vaikas išmoksta nemažai naujų dalykų darželyje?