Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumas lauko aplinkoje

Sveiki,

esu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos programos studentė, rašau baigiamąjį bakalauro darbą, kurio tema: „Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumas lauko aplinkoje.  Šio tyrimo tikslas – ištirti ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumą lauko aplinkoje. Ši anketa yra anoniminė, bei skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą!

 

2. Kokie mokymo(si) metodai taikomi organizuojant veiklas lauke?
Visi čia nurodyti
Labai svarbu plėtoti vaikų sumanytą veiklą, sudaryti papildomas sąlygas veiklos plėtojimuisi
Taikau ir pažintines išvykas, ir ekskurijas, tyrinėjimus, žaidimus.
visi išvardinti
Žaidimai, tyrinėjimai, stebėjimai, išvykos
Visi variantai
Judrieji zaidimai
Visi atsakymai