Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumas lauko aplinkoje

Sveiki,

esu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos programos studentė, rašau baigiamąjį bakalauro darbą, kurio tema: „Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumas lauko aplinkoje.  Šio tyrimo tikslas – ištirti ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumą lauko aplinkoje. Ši anketa yra anoniminė, bei skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą!

 

1. Kokie mokymo(si) metodai taikomi organizuojant veiklas grupėje?
Mokymasis mintinai, vaidyba, stalo, didaktiniai, judrūs žaidimai...
pažinimo, muzikavimo
išgirsti ir vaikų norus bei kiek jie gali atlikti.
Informacinės kompiuterinės technologijos
Pokalbis, demonstracija
Minčių žemėlapis, minčių lietus
Žaidimai,kūrybinės veiklos užduotys,diskusijos.