Uservixuliux
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos ypatumai muzikinėje veikloje

Mieli tėveliai,

maloniai Jūsų prašau dalyvauti tyrime, kurio pagrindinis tikslas – atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos ypatumus muzikinėje veikloje. Norėčiau paprašyti, kad atsakytumėte į pateiktus anketos klausimus.

Anketa anoniminė, tyrimo duomenys bus apibendrinti ir panaudojami rengiant bakalauro darbą.

Iš anksto dėkoju už atsakymus!

 

Lietuvos edukologijos universitetas

Ugdymo mokslų fakultetas

Muzikos pedagogikos

IV kurso studentė

Viktorija Bagdonavičiūtė.

 

 

Pic
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Kas, Jūsų nuomone, yra saviraiška? Kaip ją suprantate?
Kaip manote, kuris laikotarpis vaiko gyvenime svarbiausias kūrybiškumo ugdymui?
Pasirinktą atsakymą pagrįskite.
Apibrėžkite, kas tai yra kūrybiškumas?
Kaip manote, kas daro didžiausią įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos ugdyme? (gali būti keli variantai)
Ar jūsų vaikas lanko kokį nors muzikinį užsiėmimą darželyje ar už jo ribų?
Kokie, Jūsų nuomone, pasiekimai pasireiškia/iš dalies pasireiškia/nepasireiškia ugdant muzikinę saviraišką ikimokykliniame amžiuje?
PasireiškiaIš dalies pasireiškiaNepasireiškia
Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus
Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį
Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja, keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus
Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir rezultatu
Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų sprendimų, neįprastų medžiagų, priemonių, atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko, pritaiko, siekia savito rezultato
Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, daryti kitaip
Įžvelgia dar neišbandytas veiklos, saviraiškos galimybes, kelia probleminius klausimus, diskutuoja, svarsto
Pasineria į kūrybos procesą, įsivaizduoja, fantazuoja
Kaip manote, ar išvardintos veiklos prisideda prie ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos plėtojimo muzikiniuose užsiėmimuose?
TaipIš daliesNe
Muzikiniai žaidimai
Dainavimas
Muzikos klausymas
Grojimas
Garsų mėgdžiojimas
Ritmavimas
Improvizacija ir kūryba
Judesiai pagal muziką
Kurias iš šių veiklų naudojate vaiko saviraiškos ugdymui namuose? (galimi keli variantai)
Jūsų nuomone, ar ikimokyklinio amžiaus įstaigose saviraiškos ugdymas yra reikalingas? Pagrįskite savo atsakymą.