UserIlonux
Vieša
Pranešti

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS PER ŽAIDYBINĘ VEIKLĄ

 

Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos 4 kurso studentė Ilona Juodienė. Prašau būsimų pedagogių, kolegių pagalbos, rašau baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą . Baigiamojo darbo tema – „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymas per žaidybinę veiklą“.  Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo galimybes per žaidimus. Prašau atsakyti į pateiktus klausimus. Man labai svarbi Jūsų nuomonė. Šioje apklausoje surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudojama tik tyrimo tikslais. Skirkite keletą minučių ir užpildykite anketa. Ačiū

1. Jūsų darbo stažas?
2. Jūsų kvalifikacinė kategorija?
3. Su kokio amžiaus vaikais dirbate?
4. Kas, Jūsų nuomone, yra žaidimas? (pažymėkite vieną atsakymo variantą):
5. Kaip dažnai veiklose naudojate žaidimus? (pažymėkite vieną atsakymo variantą):
6. Kokia žaidimo rūšimi dažniausiai pradedate kompleksines veiklas? (pažymėkite du atsakymo variantus):
7. Ar planuodami žaidimą, atkreipiate dėmesį į žaidimo ugdomąją reikšmę? (pažymėkite vieną atsakymo variantą):
8. Kokias ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas geriausiai padeda ugdyti žaidimas? (pažymėkite kelis atsakymų variantus):
Kokia žaidimo reikšmė vaikui? (pažymėkite tris atsakymo variantus):
10. Kas geriausiai padeda ugdyti vaikų emocijas ir jausmus? (pažymėkite du atsakymo variantus)
11. Kokios asmeninės vaiko savybės ugdomos žaidimų metu? (pažymėkite du atsakymo variantus)
12. Ar pritariate teiginiui, kad ugdant vaikų emocinį intelektą žaidybinė veikla itin svarbi ugdymo procese? (pažymėkite vieną atsakymo variantą)
13. Kaip apibūdintumėte emocinio intelekto sąvoką? (pažymėkite du atsakymo variantus)
14. Kuo svarbus vaikui emocinio intelekto ugdymas? (pažymėkite du atsakymo variantus)
15. Kas turi didžiausią įtaką vaiko emociniams gebėjimams? (pažymėkite vieną atsakymo variantą):
16. Ar sutinkate su teiginiu, kad aukštesnis vaiko emocinis intelektas daro jį laimingesniu ? (pažymėkite vieną atsakymo variantą):