ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvus elgesys

                 Esu Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto diplomantė. Renku informaciją baigiamajam darbui „Vaikų agresyvaus elgesio prevencijos būdai ikimokykliniame amžiuje“. Anketa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymai bus panaudoti bendram tyrimų rezultatui nustatyti. Jums tinkamą variantą apibraukite arba įrašykite savo norimą.

4. Jūsų veiksmai susidūrus su agresyviai besielgiančiais vaikais?
Tinka visi variantai
Nieko nedarau
dažniausiai ramiai kalbame (jei neišveda iš kantrybės), aiškindami, kas negerai