Usersajank1
Results32
Vieša
Pranešti

Gyvūnų apsaugos organizacijos ir jų veikla Lietuvoje

Sveiki, Esu Sandra Jankauskaitė, studijuoju viešąjį administravimą ir rašau bakalauro baigiamąjį darbą, kurio tema - Gyvūnų apsaugos organizacijos ir jų veikla Lietuvoje. Prašau visų atlikti trumpą anoniminę apklausą. Kadangi apklausa anoniminė, todėl surinkti duomenys viešai publikuojami nebus. Atsakyti galima trumpai, todėl pildydami anketą užtruksite apie 10-15 min. Ačiū už jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis
2. Amžiaus grupė
3. Šiuo metu Jūs esate
4. Ar domitės gyvūnų gerove?
5. Kurios iš žemiau pateiktų valstybinių institucijų, Jūsų nuomone, rūpinasi gyvūnų apsauga Lietuvoje?
6. Kaip manote, kurios iš aukščiau paminėtų institucijų turi daugiausiai įgaliojimų gyvūnų apsaugos srityje? Įvardinkite 2-3 institucijas.
7. Kokias dar gyvūnų apsaugos organizacijas žinote? Įrašykite jų pavadinimus.
8. Iš kur apie jas sužinojote?
9. Ar teko domėtis jų vykdoma veikla?
10. Ar lengvai radote jums rūpimą informaciją?
11. Ar teko susidurti su skriaudžiamais gyvūnais?
12. Ar Jums kada teko kreiptis į kurią nors gyvūnų apsaugos organizaciją dėl gyvūnų nepriežiūros ar žiauraus elgesio su jais? Jei taip, kokia (-ios) organizacijos tai buvo? Atsakymą įrašykite.
13. Kaip manote, kaip yra užtikrinama gyvūnų gerovė Lietuvoje?
14. Kurios iš pateiktų problemų, jūsų nuomone, labiausiai stabdo gyvūnų apsaugos progresą Lietuvoje? Suskirstykite nuo mažiausios (1) iki didžiausios (10) problemos.
12345678910
Beglobių gyvūnų gausa
Žiaurus elgesys su gyvūnais
Gyvūno nepriežiūra
Gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimai
Per mažas gyvūnų apsaugos organizacijų dėmesys
Per menkas visuomenės susirūpinimas
Valdžios institucijų abejingumas
Informacijos kur kreiptis nebuvimas
Nepakankamai griežti įstatymai žiauraus elgesio su gyvūnais atveju
Kita