Userjustina.kasmauskaite
Results229
Vieša
Pranešti

Gyventojų požiūris į nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų teikimą: Vilniaus miesto atvejis

Gerbiamas respondente.

Esu Justina Kasmauskaitė, Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo magistrantūros studijų VI kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kurio tikslas išsiaiškinti Vilniaus miesto gyventojų požiūrį į nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų teikimą. Anketa yra anoniminė, o apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikiami baigiamąjame darbe. 

Ačiū už Jūsų skiriamą laiką. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų nuomone, kas yra nevyriausybinė organizacija?Privalomas
Kurios iš šių organizacijų, Jūsų nuomone, yra nevyriausybinės organizacijos?Privalomas
Taip, yra nevyriausybinėNe, nėra nevyriausybinėNegaliu pasakyti
Lietuvos Caritas
VšĮ "Sos gyvūnai"
VšĮ "Jaunimo linija"
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
"Maisto bankas"
"SOS vaikų kaimas"
Jūsų nuomone, kokia yra nevyriausybinių organizacijų paskirtis?Privalomas
Taip/ greičiau taipSunku pasakyti/ neturiu nuomonėsNe/ greičiau ne
Padėti kitiems, teikti labdarą
Organizuoti talkas tvarkant aplinką, skatinti rūpintis beglobiais gyvūnais ir panašios veiklos
Ginti žmogaus teises
Organizuoti savitarpio pagalbos grupes
Ginti visuomenės interesus, dalyvauti sprendžiant gyventojams aktualius klausimus
Organizuoti laisvalaikį, skatinti žmonių saviraišką
Organizuoti seminarus, mokymus
Ką jūs manote apie nevyriausybinių organizacijų veiklą Lietuvoje?Privalomas
Sutinku/ greičiau sutinkuSunku pasakyti/ neturiu nuomonėsNesutinku/ greičiau nesutinku
NVO Lietuvoje vykdo visuomenei naudingą veiklą
Atstovauja visuomenės interesams
Yra pasyvios
Neturi autoriteto visuomenėje
Neskaidriai naudoja lėšas
Nevyriausybinės organizacijos yra tik priedanga privačių verslų
Nevyriausybinės organizacijos valdomos nekompetetingai
Ar Jūsų nuomone, nevyriausybinės organizacijos turi įtakos šioms sritims:Privalomas
Taip/ greičiau taipSunku pasakyti/ neturiu nuomonėsNe/ greičiau ne
Socialinių problemų sprendimui
Lygių galimybių užtikrinimui
Žiniasklaidos darbui
Savivaldybių sprendimams
Įstatymų leidybai
Vyriausybės priimamiems sprendimams
Ar Jums yra tekę susidurti su nevyriausybinėmis organizacijomis?Privalomas
Ar per šiuos metus aukojote kuriai nevyriausybinei organizacijai arba skyrėte savo 2proc. gyventojų pajamų mokesčio?Privalomas
Dėl kokių priežasčių neskiriate paramos nevyriausybinėms organizacijoms?
Jeigu paramą skiriate - šį klausimą praleiskite
Kas Jus paskatintų skirti paramą nevyriausybinėms organizacijoms?Privalomas
Jūsų nuomone, kokioms sritims nevyriausybinės organizacijos turėtų skirti didesnį dėmesį?Privalomas
Skalėje nuo 0 iki 5 įvertinkite kiek dėmesio turėtų NVO skirti šioms sritims. 5 - didžiausias dėmesys, 0 - neskirti dėmesio.
012345
Kultūrai
Sveikatai ir psichologinei pagalbai
Aplinkosaugai
Teisinei pagalbai
Švietimui ir mokymui
Socialinei priežiūrai/ globai