Userausma
Vieša
Pranešti

Gyventojų požiūris į kompleksines saugomas teritorijas

Jūsų amžius
Jūsų lytis
Ar Jūs gyvenate kompleksinėje saugomoje teritorijoje (nacionaliniame ar regioniniame parke)?
Ar Jums svarbi informacija apie kompleksines saugomas teritorijas?
Kokios vertingosios savybės saugomos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose?
Kas turėtų užsiimti paveldo objektų saugojimu kompleksinėse saugomose teritorijose?
Ar suteikus vietovei saugomos teritorijosos statusą, pagerėja jose esančių vertybių apsauga?
Ar vietovei suteikus saugomos teritorijos statusą, žmonės pradeda labiau domėtis vertybių apsauga?
Ar manote, kad šiuo metu sudarytos palankios turizmo veiklos sąlygos saugomose teritorijose?
Ar padidėja nekilnojamojo turto vertė vietovei suteikus saugomos teritorijos statusą?
Ar pagerėja infrastruktūros kokybė vietovei suteikus saugomos teritorijos statusą?
Ar atsiranda žemės naudojimo apribojimų vietovei suteikus saugomos teritorijos statusą?
Ar kompleksinėse saugomose teritorijose kyla problemų dėl vandenų naudojimo žemės ūkio tikslams?
Ar saugomose teritorijose kyla problemų dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos?
Kas įtakoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų kaitą kompleksinėse saugomose teritorijose?
Kokios nekilnojamojo kulyūros paveldo objekto dalys kinta greičiausiai?
Koks galimas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų kaitos pobūdis saugomose teritorijose?