venti7
Vieša
Pranešti

Gyventojų kūrybinės iniciatyvos formuojant Anykščių tapatybę

Gerbiamas Respondente,

Esu Irma, Vilnius Tech kūrybos visuomenės komunikacijos magistrantė. 
Rašau darbą apie Anykščių miesto gyventojų kūrybines iniciatyvas ir jų įtaką formuojant miesto tapatybę, tad šiuo tyrimu siekiu išanalizuoti, kaip šios iniciatyvos, kylančios iš gyventojų, prisideda prie Anykščių tapatumo formavimo.
Anketa yra anoniminė, o surinkti duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslais.


Ačiū už jūsų laiką!

Kaip dažnai lankotės Anykščiuose, o gal būt esate nuolatinis gyventojas?Privalomas
Apibūdinkite Anykščius trimis žodžiaisPrivalomas
Pažymėkite skalėje elementus, kurie, Jūsų manymu, labiau ar mažiau prisideda prie Anykščių tapatybės formavimo, kai 0 yra "mažiausiai prisideda", 5 - "daugiausia prisideda"Privalomas
0 mažiausiai prisideda12345 daugiausiai prisideda
Gamtiniai elementai (gamta, reljefas, vandenys ir pan.)
Žmogaus sukurti elementai (urbanistika, architektūra, lankomi objektai, žaliosios zonos, sveikatingumo takai ir pan.)
Kultūriniai elementai (muzikos, teatro festivaliai, parodos, renginiai, kūrybinės iniciatyvos ir pan.)
Ekonominiai elementai (vyraujantys verslai, amatų įvairovė, aptarnavimo pasiūla, gyventojų užimtumas ir pan.)
Socialiniai elementai (žmonių bendravimo kultūra, bendruomeniniai ryšiai, kosmopolitiškumas ir pan.)
Politiniai elementai (valdžios struktūra, valdymo stilius, vyraujančios politinės partijos ir pan.)
Pažymėkite penkis labiausiai asociacijų su Anykščiais keliančius teiginiusPrivalomas
Jūsų nuomone, kokį poveikį miesto įvaizdžio kūrimui turi kūrybinės iniciatyvos? Privalomas
Kurios iš žemiau nurodytų institucijų labiausiai prisideda prie miesto įvaizdžio?Privalomas
0 prisideda silpniausiai12345 prisideda stipriausiai
Savivaldybė
Kultūros namai
Kitos kultūros įstaigos
Bendruomenės ir gyventojų grupės
Pavieniai gyventojai
Meniniai kolektyvai
Turizmo klasterio atstovai
Verslo atstovai
Kas, Jūsų manymu, daugiausia vykdo kūrybinių iniciatyvų mieste?Privalomas
0 vykdo mažiausiai12345 vykdo daugiausiai
Savivaldybė
Kultūros namai
Kitos kultūros įstaigos
Bendruomenės ir gyventojų grupės
Pavieniai gyventojai
Meniniai kolektyvai
Turizmo klasterio atstovai
Verslo atstovai
Ar dažnai lankotės SAVIVALDYBĖS ar joms pavaldžių institucijų organizuojamuose renginiuose?Privalomas
Ar dažnai lankotės KITŲ ORGANIZACIJŲ (bendruomenių, gyventojų, meninių kolektyvų ir pan.) organizuojamuose renginiuose?Privalomas
Kokios GYVENTOJŲ iniciatyvų formos labiausiai prisideda prie Anykščių tapatumo?Privalomas
0 mažiausiai prisideda12345 labiausiai prisideda
Festivaliai (edukaciniai, meniniai ir kt.)
Forumai ir diskusijos
Kūrybinės dirbtuvės
Organizuotos meninės akcijos mieste
Plenerai
Parodos
Pavienės meninės instaliacijos
Bendruomeniniai renginiai
Blusturgiai
Gal būt galite įvardinti konkrečią gyventojų sukurtą kūrybinę iniciatyvą, kuri galėtų prisidėti prie Anykščių tapatumo kūrimo?Privalomas
Kaip manote, dėl kokių priežasčių kyla kūrybinės gyventojų iniciatyvos miestui?Privalomas
Ar norėtumėte, kad mieste būtų daugiau iš gyventojų kylančių kūrybinių iniciatyvų?Privalomas
Ką turėtų daryti savivaldybė, kad paskatintų didesnį gyventojų kūrybinių iniciatyvų augimą? (galimi keli atsakymai)Privalomas
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų gyvenamoji vietaPrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas