UserJurgitami
Privati
Pranešti

Gyventojų apklausa

Kalvarijos savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, atlieka anoniminę apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Kviečiame drąsiai dalyvauti apklausoje - atsakyti į anketos klausimus. Garantuojame, kad apklausa yra visiškai konfidenciali Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Pic
1. Ar Jūs pakankamai informuoti apie administracijos darbo laiką ir asmenų aptarnavimą?
2. Ar Jums patogus administracijoje asmenų aptarnavimas "Vieno langelio" principu?
3. Kaip dažnai Jūs kreipiatės į administraciją?
4. Kokiu būdu teko kreiptis į administraciją?
5. Kas Jus aptarnavo Administracijoje?
6. Ar Jums ilgai tenka laukti priėmimo?
7. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informaciją ( dokumentus) iš administracijos skyrių, seniūnijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ar kitų institucijų ir įstaigų?
8. Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą?
9. Ar aiškiai ir tiksliai Jums buvo atsakyta?
10. Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai bei turinys?
11. Ar Jūs informuoti apie veiksmus, kurių administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
12. Ar administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?
13. Kokia aptarnavimo problemas pastebėjote administarcijoje?
14. Jei pastebėjote administracijoje tarnybinį nusižengimą ir korupcijos pasireiškimų, prašome nurodyti atitinkamas sritis:
15. Kita Jūsų nuomonė dėl asmenų aptarnavimo:
16. Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos: