Uservytas77
Vieša
Pranešti

Globos instituto teisinis reguliavimas

Siekiant išsiaiškinti visuomenės požiūrį į globos instituto teisinio reguliavimo problemas, daroma visuomenės apklausa. Jūsų nuomonė mums svarbi
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų amžius
Ar žinote kas yra globa, teisine prasme?Privalomas
Kaip vertinate globos organizavimą Lietuvoje?Privalomas
Kaip vertinate institucijų vykdančių globos organizavimą veiklą?Privalomas
Kaip manote, kokia vaiko globos forma yra tinkamiausia, vaikui kuriam reikalinga globa?Privalomas
Kaip manote, ar asmeniu norinčiam globoti vaiką, pakanka teisinės informacijos kur kreiptis?Privalomas
Ar atitinkamos valstybės institucijos visada stengiasi vaikui paskirti geriausią globos formą?Privalomas
Kaip vertinate naujosios vaiko teisių apsaugos kontrolierės veiklą?Privalomas
Kaip manote, kokie didžiausi trūkumai Lietuvos teisės aktuose reglamentuojančiuose globos institutą?Privalomas
Kaip manote ar Lietuvoje mažėja vaikų kuriems reikalinga globa?Privalomas