Uservaidazeg
Vieša
Pranešti

Globalaus pilietiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje

Gerbiamas priešmokyklinio ugdymo mokytojau (-a)

Vaida Žegunienė, Klaipėdos universiteto II kurso Edukologijos krypties doktorantė atlieka tyrimą apie vis labiau populiarėjantį vaikų globalaus pilietiškumo ugdymą. Šiandien akcentuojamos tokios sąvokos kaip globalizacijos iššūkiai, globalus pasaulis, tarpkultūriniai santykiai, globalus pilietiškumas ir kt., bei kartu pagrindžiama reikmė nuo mažens vaikus skatinti pažinti ir suprasti šiuos reiškinius, padėti jiems ugdytis gebėjimus gyventi ir reikštis pilietiškai ne tik artimoje aplinkoje ir savo šalyje, bet ir pasaulio atžvilgiu.

Prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Rezultatai bus panaudoti tik apibendrinti, atliekant mokslinį tyrimą šia tema. Jūsų patirtis ir atsakymai bus labai naudingi ir padės suvokti globalaus pilietiškumo ugdymo teikiamą naudą vaikams, atskleisti tokio ugdymo įgyvendinimo priešmokykliniame amžiuje prielaidas. Jei pastebite netikslumų ar Jums kyla neaiškumų atsakinėjant į klausimus, prašome kreiptis į tyrėją: vaidazeg@gmail.com

Iš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą

1. Kas labiausiai atskleidžia globalaus pilietiškumo esmę?
Klausimas apie globalaus pilietiškumo esmę.
TaipNe
Žinios apie globalų pasaulį
Socialinės vertybės (taika, kt.)
Asmens pasaulėžiūra
Bendravimo įgūdžiai
Socialiniai įgūdžiai
Pažinimo įgūdžiai
Motyvacija veikti vardan pasaulio
Socialinė, pilietinė veikla
Kultūrų pažinimas
Pagarba įvairovei
Užuojauta kitam
Rūpinimasis kitais
Bendravimas užsienio kalba
Kelionės į kitas šalis
Sveikas gyvenimo būdas
Technologijų naudojimas
Kita .....................................
2. Ar ugdomuosiuose užsiėmimuose skiriate laiko globalaus pilietiškumo temoms aptarti?
Klausimas apie globalaus pilietiškumo ugdymą
Visiškai neskiriuBeveik neskiriuKartais skiriuDažnai skiriuVisada skiriu
Artimiausia aplinka (šeima, draugai, bendruomenė)
Šalis (gimtoji)
Pasaulis (kitų šalių kultūra, žmonės)
Aš ir kiti
Mano vieta pasaulyje
Santykiai su kitais
Pagarba kultūrinei įvairovei
Aplinkos tarša / apsauga
Žmonių teisės ir pareigos
Vaikų išnaudojimas
Diskriminacija/patyčios
Migracija (emigracija, imigracija)
Skurdas/turtas
Karas/taika
Socialinė atsakomybė
Pagalba kitam, užuojauta, empatija
Savanoriška veikla
Informacinės technologijos pasaulyje
Kita ........................................
3. Kaip galėtų būti ugdomas priešmokyklinio amžiaus vaikų globalus pilietiškumas?
Klausimas apie globalaus pilietiškumo ugdymą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Teikiant vaikams žinias apie pasaulį ir jame gyvenančius žmones.
Supažindinant vaikus su skirtingomis kultūromis ir jų atstovais.
Kalbant su vaikais apie aplinkos taršą ir apsaugą.
Skatinanat palaikyti taiką pasaulyje atliekant įvairias socialines veiklas.
Kalbant, diskutuojant su vaikais apie socialines pasaulio problemas.
Ugdant vaikų pagarbą supančiai aplinkai ir visoms gyvoms būtybėms.
Motyvuojant/įtraukiant vaikus dalyvauti socialinėse pilietinėse veiklose .
Mokant vaikus apibūdinti savo vertybes pasaulio atžvilgiu.
Ugdant vaikų tolerantiškumą: gebėjimą išklausyti kitų nuomonę ir ją gerbti.
Įtraukiant vaikus į artimos ir tolimos aplinkos tyrinėjimą.
Skatinant vaikus suvokti savo ir kitų žmonių teises ir pareigas.
Kita .....................
Atsakykite į klausimus pasirenkant Jums tinkamiausią atsakymą.
Ne, niekadaKartaisTaip, visada
Ar Jūs esate dalyvavusi (-ęs) tarptautiniuose projektuose?
Ar naudojote savo tarptautinio bendravimo patirtį dirbant su priešmokyklinio amžiaus vaikais ?
Ar Jūs keliate kvalifikaciją užsienyje?
Ar Jūs domitės pasaulio realijomis?
Ar Jūs kalbatės su ugdytiniais apie šalies/pasaulio naujienas?
Ar Jūs vartojate terminą „globalus pilietiškumas“?
Ar Jūsų ugdymo įstaigoje priešmokyklinio amžiaus vaikai skatinami reikštis kaip pasaulio piliečiai?
Ar Jūs esate organizavusi (-ęs) pilietinius renginius, akcijas, projektus su priešmokyklinio amžiaus vaikais?
Jūsų išsilavinimas
Jūsų kvalifikacinė kategorija
Jūsų pedagoginio darbo stažas
Jūsų amžius (įrašykite)
Jūsų lytis
Jei ko nors nepaklausėme, prašome laisvai išsakyti savo mintis apie globalaus pilietiškumo ugdymą priešmokykliniame amžiuje arba pateikite savo viziją: