Giluminis įsivertinimo tyrimas

Gerbiami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro bendruomenės nariai: mokytojai, tėvai ir ugdytiniai, kviečiame ir raginame Jus dalyvauti vidaus įsivertinimo darbo grupės apklausoje. Anketa yra anoniminė. Dėkojame už Jūsų atsakymus.

Jūs esate
Darbo tvarka ir taisyklės
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
VVJC yra susitarta dėl elgesio taisyklių
VVJC yra laikomasi susitarimų
Susitarimai yra aiškūs
Pasitaiko vėlavimų į būrelius/studijas
Būna, kad būrelio/studijų veiklos baigiasi anksčiau
Pageidaujamo elgesio skatinimas
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
Mokytojai paskatina mokinius už gerą elgesį
Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu it kt.)
Mokytojai dažniau duoda pamokymą nei skiria bausmę
Mokytojai įtraukia mokinius į aktyvų dalyvavimą Centro veikloje
Mokytojai turi „numylėtinių“
Mokytojai atitinkamai reaguoja į
Aplinkos tinkamumas
Visiškai nesutinkuNesutinkuSunku pasakytiSutinkuVisiškai sutinku
VVJC aplinka yra tinkama ugdymuisi
Mokytojai drauge su mokiniais patys kuria ugdymosi priemones
Ugdymui išradingai pritaikoma VVJC teritorija (lauko erdvės ir pan.)
VVJC interjeras (spalvos, baldai, stendai ir kt.) kuria gerą nuotaiką
Mokytojai įtraukia mokinius į bendrų VVJC erdvių įrengimą, dekoravimą
VVJC patalpos dekoruojamos mokinių darbais
Kokių priemonių, erdvių, Jūsų manymu, trūksta VVJC?