Gamtos fotografijos aktualumas Lietuvoje

Gerb. respondente,

Esame trečio kurso fotografijos technologijų studentai - Agnė Stulpinaitė, Lukas Jonaitis ir Julija Antanavičiūtė - iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. Atliekame tyrimą apie gamtos fotografijos aktualumą Lietuvoje. Jūsų atsakymai padės mums atsakyti į tyrimo metu išsikeltus klausimus.

Atsakydami į anketos klausimus, pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą ties kiekvienu punktu. Anketa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams.

Dėkojame!

Jūsų amžius:
25
13
16
26m.
21
26
31
25
24
25
25
26
20
25
28
23
21
33
55
27
42
56
21
28 m.
26
21
21
48
22
33
23
24
19
21
50
27
33
23
17
33
25
25
25
22
25
23
25 metai
31
22
27
55
28
28
31
39
39
21
19
21
24
24
22
25
24
22
23
23
24
25
53
20
21
21
21
20
21
38
20
21
23
22
21
19
20