Useringrida.zyvatkauskaite
Results51
Vieša
Pranešti

Gamintojų poreikis ir galimybės vietos maisto sistemos organizavimui Raseinių rajone

Gerb. maisto ir žemės ūkio produktų gamintojau,

Aleksandro Stulginskio Universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Kaimo plėtros administravimo studijų programos studentė Ingrida Žyvatkauskaitė atlieka tyrimą „Vietos maisto sistemos organizavimo poreikio ir galimybių vertinimas Raseinių rajone“ ir siekia nustatyti Raseinių rajono gyventojų – maisto produktų vartotojų poreikius ir galimybes vietos maisto sistemos organizavimui.

Tyrimas yra finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos socialinio fondo. 

Anketa yra anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį, jį įvertinkite ir pasirinkite tinkamiausią Jums variantą. Jei Jūsų atveju tinka keletas variantų, tai pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, arba įrašykite savo atsakymą.

Daugiau apie projektą galite paskaityti: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/vietos-maisto-sistemos-organizavimo-scenarijai-raseiniu-rajono-atvejis

Iš anksto dėkojame Jums už atsakymus ir sugaištą laiką!

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokią produkciją auginate/gaminate?Privalomas
Pasirinkite visus Jums tinkančius variantus
Kur realizuojate pagamintą produkciją?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Įvertinkite, kiek svarbūs yra šie veiksniai Jūsų ūkio klestėjimui?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Aiški vizija ir verslo strategija
Bendros pastangos, siekiant teisingo pridėtinės vertės paskirstymo gėrybių grandinėje
Prekių ir paslaugų, produktų, technologijų ir t.t. inovacijos
Prekių ir paslaugų diversifikavimas
Prekių ir paslaugų kokybė
Gamybos procesų aplinkosauginis tvarumas
Gamybos sąnaudų mažinimas
Ūkio pelningumas
Išteklių naudojimo ūkyje efektyvumas
Individualūs prekių ir paslaugų rinkodaros gebėjimai
Kolektyviniai rajono ūkininkų prekių ir paslaugų rinkodaros gebėjimai
Verslumas
Gamybos procesų aukštas technologinis aprūpinimas
Nepriklausomybė nuo žaliavų rinkos (autonominis gamybos apsirūpinimas)
Ar Jūsų produkciją perka rajono/seniūnijos gyventojai?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kaip manote, kam rajono ūkių produktų pirkėjai teikia prioritetą?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
NeteikiaMažai teikiaTeikiaLabai teikia
Sertifikuotiems nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų (išskirtinės) kokybės produktams
Sertifikuotiems ekologiniams produktams
Sertifikuotiems tautinio paveldo produktams
Tradiciniams produktams
Produktams tiesiogiai iš ūkio
Pigesniems produktams
Naujiems produktams
Įvertinkite, kas Jūsų nuomone rajono ūkių produktų vartotojams yra svarbu?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Tik vartojamosios produkto savybės
Nevartojamosios produkto savybės (pvz. santykiai su pardavėju, vietovė, kurioje pagamintas produktas)
Ar savo produktus parduodate tiesiogiai vartotojams, t.y. per trumpąją maisto tiekimo grandinę?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Jei trumpojoje maisto tiekimo grandinėje nedalyvaujate, gal galite nurodyti priežastis dėl ko?
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Neturiu tinkamu sąlygų laikyti produktus
Užima per daug laiko
Reikalauja papildomų kaštų
Baimė patirtį nuostolį
Nenoras kooperuotis
Patirties stoka
Kaip manote, kokie ūkiuose gaminamų produktų požymiai padeda vartotojui ją pasirinkti?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Aukšta kokybė
Prieinama kaina
Maistingumas
Kokybiška pakuotė
Prekinis ženklas
Pasitikėjimas gamintoju
Produktų unikalumas (kiti gamintojai tokių produktų negali pasiūlyti)
Produktų ekologiškumas
Sąžiningai parduodama
Edukacinė prasmė
Socialinė ir kultūrinė prasmė
Kaip manote, kiek vietos maisto sistemos kūrimui turi įtakos kiekvienas iš veiksnių?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Vietos rinka
Tarptautinė rinka
Nacionalinė parama
Tarptautinė parama (įskaitant ir ES)
ES Bendroji žemės ūkio politika
Kitos ES politikos sritys (pvz., Sanglaudos, aplinkos)
Konkurencingumas vietos lygmenyje
Konkurencingumas tarptautiniame lygmenyje
Biologinė įvairovė, klimato kaita
Technologiniai pokyčiai (naujos technologijos)
Teisinė sistema ir teisės aktai
Žinios ir informacija
Visuomenės solidarumas su žemės ūkiu/ kaimu
Ar esate girdėję apie vietos maisto sistemą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kuris teiginys, Jūsų nuomone, geriausiai apibūdina vietos maisto sistemą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kuri apibrėžtis, Jūsų nuomone, geriausiai apibūdina vietinį produktą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Koks atstumas galėtų apibrėžti vietinį produktą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Ar reikia kurti vietos maisto sistemą Raseinių rajone?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Jei į ankstesnį klausimą atsakėte „Taip“, tai kodėl, Jūsų nuomone, reikia kurti vietos maisto sistemą Raseinių rajone?
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Vartotoją pasieks sveikesni produktai
Stiprinama vietos ekonomika
Didinamas visuomenės saugumas
Mažinamas aplinkos užterštumas
Gerinama visuomenės sveikata
Didinama produkto pridėtinė vertė
Palaikomas tiesioginis ryšys tarp gamintojo ir vartotojo
Glaudžiai susiejamas produktas ir vietovė, kurioje jis pagamintas
Bus palaikomas vietos ūkių konkurencingumas
Kaip, Jūsų nuomone, vartotojams būtų patogiausia pirkti savo seniūnijoje/rajone pagamintą produkciją?Privalomas
Pasirinkite visus Jums tinkančius variantus
Kokios kliūtys, Jūsų nuomone, gali iškilti Jums ir Jūsų ūkiui organizuojant vietos maisto sistemą?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Gali būti sunku susitarti su kitais ūkiais dėl vieno projekto (kolektyviniai veiksmai yra labai sunkiai įgyvendinami)
Ūkio darbuotojai nenorės keisti savo darbo įpročių
Baimė, kad pasikeitimai gali sukelti rinkos praradimą
Nepakankami finansiniai ištekliai investuoti į naują veiklą ir pardavimų organizavimą
Šeimos ūkio nariai gali turėti didesnį darbo krūvį
Laiko stoka susitikimams ir idėjų aptarimui ir įgyvendinimui
Įtarus požiūris į naujas idėjas (yra lengviau pasakyti -„tai niekada neveiks")
Viešojo maitinimo įmonės nepalaikys, nepirks maisto produktų tiesiogiai iš ūkių
Susiformavę vartotojų poreikiai ir elgsena pirkti maisto produktus iš didžiųjų prekybos centrų
Maisto produktų rinka užimta, labai didelė konkurencija
Ar be ūkio turite kitą apmokamą darbą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Ar gyvenate toje seniūnijoje, kurioje yra Jūsų ūkis?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kokia Jūsų lytis?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kokia Jūsų gyvenamoji vieta?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą